• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Hľadať: sviatok

Pravoslávni veriaci dnes slávia Štedrý deň, katolíci Sviatok Zjavenia Pána

V našej krajine sú dnes dva cirkevné sviatky. Pravoslávna cirkev, riadiaca sa juliánskym kalendárom, má dnes Štedrý deň. Katolíci oslavujú Sviatok Zjavenia Pána, alebo Sviatok troch kráľov. Pre pravoslávnych sa Vianočné obdobie dnes začína, pre katolíkov končí. 6. január je v oficiálnom, necirkevnom kalendári  Dňom pracovného pokoja.

Chanuka je posolstvom svetla a nádeje

Pravdepodobne najznámejší židovský sviatok aj medzi nežidmi začína 25. kisleva a trvá osem dní. Tohtoročná Chanuka, voľne preložené ako chanu – utáborili sa k boju a ka – číslovka 25, alebo sviatok svetiel, začala včera večer. To, že je tento sviatok taký známy, je skôr iba zhoda okolností, pretože jeho termín sa viac-menej kryje s kresťanskými Vianocami.

Spomíname všetci, bez ohľadu na pôvod, vieru či vyznanie

Indiáni majú príslovie, že tí, čo odišli do večných lovíšť, žijú večne. V srdciach a spomienkach ich blízkych pri táborových ohňoch. My v našich končinách nezapaľujeme táborové ohne, ale sviečky na hroboch svojich blízkych. Mnohí ale ani netušia, prečo práve v Deň pamiatky zosnulých, na Dušičky a na sviatok Všetkých svätých.