• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Hľadať: komunitné centrá

Národné projekty Terénna práca a Komunitné centrá pokračujú

Národný projekt Terénna sociálna práca pokračuje od novembra 2019 ďalej bez prestávky v druhej fáze (NP TSP a TP II)! Užívatelia, ktorí sú do 31.10.2019 aktívne zapojení do NP TSP, budú môcť pokračovať v činnosti bez toho, aby museli pred uzavretím zmluvy o spolupráci podať žiadosť o zapojenie sa do druhej fázy.