• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Hľadať: banka

Brexit a financie z pohľadu Národnej banky Slovenska

Dnes je „Deň po“, prvý deň po brexite, prvý deň, čo Veľká Británie nie je členom Európskej únie. Život v únii ani Spojenom kráľovstve sa nezastavil, svet sa nerúti do záhuby, brexit nespustil kolaps demokracie západného typu. V každom prípade je každá informácia o tom, čo bude ďalej, dôležitá a žiadaná. Každá objektívna informácia. Prinášame pár kľúčových informácií Národnej banky Slovenska.

Prvá potravinová búdka je v Turci

Mesto Vrútky v spolupráci s občianskou iniciatívou HLAVY DOKOPY slávnostne uviedli do prevádzky prvú potravinovú búdku v Turci a zrejme aj v našej krajine. Ide o skrinku určenú pre trvanlivé potraviny, z ktorej si môžu obyvatelia vo finančnej núdzi zobrať bezplatne potraviny, alebo základné hygienické potreby. Heslo tejto potravinovej búdky znie: Ak potrebuješ, zober si. Ak môžeš, daruj. Potravinová búdka je začiatkom iniciatívy vytvoriť Turčiansku potravinovú banku.