• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Hľadať: bývanie

Zhodnotenie prvého polroka Operačného programu Ľudské zdroje

V prvom polroku 2019 Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo výzvu na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s celkovou alokáciou viac ako 11 miliónov eur. Výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu miestnych ciest, chodníkov pre peších a cyklistov, vrátane spevnených plôch a osvetlenia, ako aj mostov a lávok pre peších, s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola bola 16. septembra 2019 a momentálne prebieha proces administratívneho overovania a ďalšia uzávierka hodnotiaceho kola výzvy je v závislosti na hodnote doručených žiadostí naplánovaná na začiatok novembra 2019.