• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Hľadať: asistent

Podľa odborníkov treba zvýšiť informovanosť Rómov o zdraví

Asistenti osvety zdravia by mali pomáhať Rómom viac sa zaujímať a starať o svoje zdravie. Zdravotný stav rómskej populácie je totiž v porovnaní s majoritou výrazne horší, čo má dosah aj na úspešnosť v školstve a na trhu práce.