• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Hľadať: ROMEA

Literárna súťaž našla medzi rómskymi študentmi ozajstné talenty

Tohtoročný ročník literárnej súťaže, ktorú každoročne organizuje organizácia ROMEA, už pozná svojich víťazov. Tento rok prišiel do súťaže zatiaľ najväčší počet príspevkov, čo dokazuje, že záujem o literatúru medzi mladými rómskymi študentmi rastie. Tento rok mohli posielať svoje texty, ako študenti stredných a vyšších odborných škôl, tak vysokoškolskí študenti. V oboch kategóriách mali študenti na výber zo štyroch tém a mohli písať v češtine alebo v rómčine.

ROMEA vyhlásila štvrtý ročník literárnej súťaže. Príspevky môžu posielať rómski študenti stredných a vysokých škôl

Organizácia ROMEA vyhlasuje ďalší, v poradí už štvrtý ročník literárnej súťaže pre rómskych študentov stredných a vysokých škôl! Súťaž sa koná za podpory dánskej nadácie VELUX, vďaka ktorej organizácia ROMEA realizuje Rómsky štipendijný program a môže podporiť rómskych študentov v kritickom myslení, kreatívnom písaní a tvorbe tak v českom, ako aj rómskom jazyku.