• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Hľadať: Prešov

Pilotný projekt uspel v skvalitňovaní dochádzky rómskych detí na základných a materských školách v Prešove

Mariana Kováčová sa zobúdza skoro každé ráno a vodí svoje dve deti do školy. Mariana žije v rómskej lokalite v Starej Tehelni v Prešove. Odkedy bola jej lokalita rozdelená do štyroch školských štvrtí, Mariana musela prejsť dvojnásobnou vzdialenosťou, aby svoje deti dostala do školy. Vďaka novej iniciatíve Grantového fondu pre vzdelávanie Rómov, Združenia rovnakých šancí (ECHA), je Mariana teraz schopná používať autobus a skrátiť svoju dochádzku so svojimi deťmi.

Univerzita v Prešove začala s výučbou rómskeho jazyka

Rómsky jazyk a literatúra je nový študijný odbor, ktorý v tomto akademickom roku otvorila Prešovská univerzita. Cieľom je pripraviť kvalifikovaných učiteľov a pokryť potreby vzdelávacieho procesu rómskej národnostnej menšiny, informovala o tom hovorkyňa univerzity. Tento odbor momentálne študuje deväť študentov. Informácie zverejnil spravodajský server teraz.sk.