• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Hľadať: Dušičky

Spomíname všetci, bez ohľadu na pôvod, vieru či vyznanie

Indiáni majú príslovie, že tí, čo odišli do večných lovíšť, žijú večne. V srdciach a spomienkach ich blízkych pri táborových ohňoch. My v našich končinách nezapaľujeme táborové ohne, ale sviečky na hroboch svojich blízkych. Mnohí ale ani netušia, prečo práve v Deň pamiatky zosnulých, na Dušičky a na sviatok Všetkých svätých.