• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Hľadať: študenti

Literárna súťaž našla medzi rómskymi študentmi ozajstné talenty

Tohtoročný ročník literárnej súťaže, ktorú každoročne organizuje organizácia ROMEA, už pozná svojich víťazov. Tento rok prišiel do súťaže zatiaľ najväčší počet príspevkov, čo dokazuje, že záujem o literatúru medzi mladými rómskymi študentmi rastie. Tento rok mohli posielať svoje texty, ako študenti stredných a vyšších odborných škôl, tak vysokoškolskí študenti. V oboch kategóriách mali študenti na výber zo štyroch tém a mohli písať v češtine alebo v rómčine.

O podporu vzdelávania mladých Rómov je možné žiadať do 20. septembra

Nadácia Rómsky vzdelávací fond, organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktatási Alap vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí o podporu v programe Podpora vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov. Žiadosti o podporu vzdelávania rómskych stredoškolákov je potrebné odoslať do 20. septembra.