• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Hľadať:

Tiso bol zodpovedný za deportáciu Židov zo Slovenska

Jozef Tiso, jedna z najtragickejších postáv našich dejín, dodnes vyvoláva kontroverzie. Deportácie z roku 1938 poukazujú na skutočnosť, že nie vždy konal pod nátlakom, ale, naopak, sám inicioval nehumánne postupy voči vlastným spoluobčanom.

 

„Z rozkazu pána ministerského predsedu Tisa sa nariaďuje toto... treba upovedomiť na základe nariadenia ministerstva vnútra najneskoršie do 12. hodiny dňa 4. novembra 1938 všetky okresné a četnícke stanice, ako aj vedúcich jednotiek Hlinkových gárd južného Slovenska, aby zadržali vo svojich obvodoch sa združujúcich Židov, bez hmotných prostriedkov a postrkovali ich i so svojimi rodinnými príslušníkmi v hromadných transportoch na nákladných autách najneskoršie do 24. hodiny dňa  4. 11. 1938 cez nové hranice...“

 

 

Jak vyrábět rasismus snadno a rychle

Není to tak dlouho, co umřel soused na patře. Byl to moc fajn chlap, o dvě generace starší než já. Kdykoliv jsem v bytě udělal něco nového, byl první, kdo to viděl. Když jsem vařil, vždycky říkal, že „chodí čuchat ke dveřím“.