• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Cenník platenej inzercie


Viac

Cenník politickej reklamy


Viac

 

Hlavným cieľom rómskej tlačovej agentúry (ROMATA) je sústreďovať a ďalej šíriť odbornej, novinárskej ale aj širokej verejnosti dôležité informácie priamo, či nepriamo súvisiace s rómskou komunitou nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Informácie a správy z rómskej komunity by mali vyvažovať prevahu negatívne ladených správ v mienkotvorných médiách, no zároveň poskytovať informačný servis pre samotnú rómsku komunitu a odborníkov pracujúcich v tejto oblasti. Informácie sústreďuje na svojom webe a sprístupňuje pre čitateľov ale aj pre ostatné média, ktoré ich môžu ďalej preberať a šíriť.

Zámerom je skvalitňovať a rozširovať pôsobnosť a výstupy vo forme písaných správ, reportáži, fotografií, audio či video nahrávok. ROMATA má aj vzdelávací rozmer. Aktuálne využíva služby profesionálnych ale aj sieť amatérskych novinárov a publicistov. Odborné vedenie pri práci s amatérskymi rómskymi novinármi v spolupráci s dlhoročnými profesionálmi by malo zvýšiť ich odbornosť a skúsenosti a umožniť sa im neskôr uplatniť aj v iných médiách. Projekt ROMATA bol v roku 2018 podporený Fondom na podporu kultúry národnostných menšín.

 

 

 

 

Celkovo - komentárov