• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

PORAJMOS (PORRAJMOS)

8. mája 2020 si pripomenuli  75. výročie skončenia druhej svetovej vojny v Európe. Doposiaľ najstrašnejšia vojna v dejinách ľudstva trvajúca dlhých 2 194 dní sa začala 1. septembra 1939 útokom vojsk nacistického Nemecka na Poľsko a skončila jeho bezpodmienečnou kapituláciou pred predstaviteľmi protifašistickej koalície 8. mája 1945. Napriek tomu aj po tomto dni dochádzalo k bojovým akciám. Predovšetkým v západných Čechách boli zdokumentované viaceré prípady ozbrojených stretov, a to aj po podpísaní kapitulácie. Posledné výstrely zazneli až 12. mája 1945 pri Slivici a Milíne. V severnej časti Juhoslávie bojovali nemecké vojská ustupujúce do Rakúska ešte aj 15. mája 1945. Definitívny koniec druhej svetovej vojny nastal podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Japonska na americkej bitevnej lodi v Tokijskom zálive dňa 2. septembra 1945.

 

Zdroj: Vojensky historicky ústav

 

Počas týchto bojov sa začalo vyhladzovanie Rómov a židov nacistickými vojakmi na príkaz Adolfa Hitlera.

Pripomínaním týchto zverstiev nedopustime aby sa opakovala história ktorá vyvraždila takmer náš národ.   

 

PORAJMOS (PORRAJMOS)

(niekedy tiež porraimos, Pharrajimos) – hromadné ničenie, vraždenie Rómov – termín, ktorý niektoré skupiny používajú na označenie holokaustu Rómov počas II. svetovej vojny.

Rómsky Holokaust, tiež známy ako Rómska genocídaPorajmos , Pharrajimos ("Rezanie", "Trieštenie", "Ničenie"), alebo Samudaripen ("Hromadné usmrcovanie"), bol pokus Nacistického Nemecka a jeho spojencov o vyhladenie Rómskych ľudí v Európe počas druhej svetovej vojny. Za vlády Adolfa Hitlera bolo 26. novembra 1935 vydané doplnenie Norimberských zákonov, ktoré zaradilo Rómov do rovnakej kategórie ako Židov a definovalo ich ako „nepriateľov rasovo čistého štátu“. Historici odhadujú, že nacisti a ich spolupracovníci zabili 220 000 až 500 000 Rómov, čo je asi štvrtina až polovica z menej ako 1 milióna všetkých Rómov v Európe v tom čase. Ian Hancock udáva počet obetí až 1,5 milióna. Západné Nemecko formálne uznalo genocídu Rómov v roku 1982. V roku 2011 Poľsko stanovilo 2. august za deň pripomínania Rómskej genocídy.

 

Odhadovaný počet obeti  

Nasledujúce údaje sú z príručky The Columbia Guide to the Holocaust a z on-line encyklopédie Holokaustu amerického múzea Holokaust Memorial Museum.

 

Krajina

Rómska populácia, 1939

Obete - dolný odhad

Obete - horný odhad

Albánsko

20 000

?

?

Rakúsko

11 200

6 800

8 250

Belgicko

600

350

500

Bulharsko

80 000

0

0

Česko (Protektorát Čechy a Morava)

13 000

5 000

6 500

Estónsko

1 000

500

1 000

Francúzsko

40 000

15 150

15 150

Nemecko

20 000

15 000

15 000

Grécko

?

50

50

Maďarsko

100 000

1 000

28 000

Taliansko

25 000

1 000

1 000

Lotyšsko

5 000

1 500

2 500

Litva

1 000

500

1 000

Luxembursko

200

100

200

Holandsko

500

215

500

Poľsko

50 000

8 000

35 000

Rumunsko

300 000

19 000

36 000

Slovensko

80 000

400

10 000

Sovietsky zväz (hranice z 1939)

200 000

30 000

35 000

Juhoslávia

100 000

26 000

90 000

Celkom

947 500

130 565

285 650

 

 

O rómskom holokauste sa nerozpráva, alebo nepíše tak ako o židovskom, ale v jednom si boli rovní. Boli to ľudia, ktorí trpeli za to, že boli iný.

Touto cestou by som rád vyjadril úprimnú sústrasť za Rómsku Tlačovu Agentúru  všetkým pozostalým rodinám.

Odpočívajte v pokoji!