• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Ako sme viac vchádzali do osady, začala sa nám otvárať chudoba

Dňa 22. júna 2020 sme spoločne s Evanjelickou spojenou  školou v Martine, ktorá už 4 roky realizuje sociálny projekt „Black and White“ vyhlásili zbierku šatstva, hygienických potrieb a trvanlivých potravín pre obec Hermanovce, v ktorej došlo v mesiaci jún z záplavám v miestnej rómskej osade. Do zbierky sa pridal aj Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Martine pod vedením zborového farára Mgr. Milana Kubíka.

Hermanovce sú obec na Slovensku v okrese Prešov. Obec leží v úzkej doline potoka Hermanka. Tento potok sa vylial z koryta a zalial osadu z chudobnými obydliami, vzal ľuďom oblečenie, nábytok a niektorým dočasne aj strechu nad hlavou. Potok Hermanka strhol mostík,  jediný prístup k obyvateľom v osade. Našťastie straty na životoch tento živel nespôsobil. Ľudia v obci Hermanovce potrebovali pomoc. Operatívne zareagovali viaceré organizácie, dobrovoľníci a aktivisti z celého Slovenska.

Vďaka vám sa nám podarilo zozbierať rôzne veci pre túto zaplavenú oblasť, a tak sme naplnili plný mikrobus /viď obrázok/. 13.7.2020 sme vyrazili odovzdať pomoc do Hermanoviec.Počas cesty sme kontaktovali starostu obce pána Grajtáka, ktorý však našu pomoc odmietol s tvrdením, že pomoc do obce nepotrebujú. Na naše naliehanie námaspoň poslal telefónnečíslo na pána,ktorý tam mal byť,,styčným dôstojníkom“, no nepodarilo sa nám mu dovolať. Keďže sme nechceli len tak „vtrhnúť“ do neznámej osady, počas cesty sme si dali prestávku a prehodnotili sme, komu pôjde vyzbieraná pomoc, keď ju už máme naloženú.

Hermanovce sú v okrese Prešov a v tomto okrese máme ešte jednu oblasť, ktorej by sa pomoc hodila.Jedná sa o obec Chminianske Jakubovany, v ktorej spolu s koordinátorom projektu Tomášom Gulánom poznáme niekoľkých domácich. V tejto obci žije tiež veľká vylúčená komunita, tri rómske osady tam majú takmer 2000 obyvateľov, a tým sa tiež veľmi zíde vyzbieraná pomoc. Zavolali sme teda nášmu známemu, Borisovi Rakašovi a on bol nadšený, že niekto z takej diaľky chce pomôcť ich komunite. Slovo dalo slovo a my sme sa vybrali do obce.

Príchod do osady nám ihneď napovedal, že sme sa rozhodli správne. Po ceste behali deti, kopali si do lopty a kývali nám. Ako sme viac vchádzali do osady, začala sa nám otvárať chudoba o ktorej sme vedeli len z počutia, alebo zreportáží z televíznych obrazoviek. Keď sme zaparkovali na miesto, kde nám ukázali miestni obyvatelia a vystúpili z auta, stretli sme sa s veľmi vrúcnym a srdečným  privítaním. Zvítali sme sa z miestnymi a pustili sme sa do vykladania vašej pomoci. /viď obrázok/Všetky veci sme vyložili do miestnosti, ktorú sme zaplnili až po dvere.

Boris Rakaš nám poďakoval za všetky vecné dary a pomodlil sa s ostatnými za všetkých darcov, ktorí prispeli do humanitárnej pomoci. ,,Veci budú prerozdelené do rodín, ktoré to najviac potrebujú“ dodal Boris.

Po krátkom občerstvenív jednej zo skromných domácností sme si išli pozrieť osadu, do ktorej sme priniesli pomoc. V osade nie je vybudovaná žiadna infraštruktúra. Príbytky sú postavene z dreva a ílovitej zeme, prípadne iba svojpomocne postavená drevenica, a len sem-tam nejaká neomietnutá stavba z iporových tvárnic. Spodnou časťou osady preteká potok, ktorý je znečistený rôznym odpadom – plast, kov, fekálie, drevo a pod.

Návšteva v príbytkoch nám ukázala, že miestni sú chudobní, no doma poriadku schopný. Našimi potulkami osadou sme stretli aj dve miestne pracovníčky občianskeho združenia Cesta von, Omama. Radi nám porozprávali o význame ich práce, v ktorej sa venujú malým deťom a hlavne ich matkám, aby tieto kvalitnejšie vedeli zabezpečiť podnetné prostredie pre zdravý vývin ich ratolestí. Bolo úžasné počúvať, s akou chuťou a nadšením plnia svoje poslanie.

V osade sme si vypočuli rôzne príbehy ľudí z ozaj chudobného a zaostalého prostredia, ktoré nás hlboko zasiahli. Premýšľali sme celou cestou, ako pomôcť a zlepšiť ich situáciu. Polemizovali sme a hľadali nápady, ale pokiaľ nespoznáme tuto komunitu hlbšie, zrejme sa nedokážeme dostatočne vcítiť do ich zmýšľania. Aj táto komunita si vyžaduje predovšetkým individuálne riešenie každej jednej rodiny.

Dovoľte mi poďakovať všetkým vám, ktorí ste pomohli naším priateľom. Pevne verím, že s vašou pomocou sa ešte vrátime do Chminianskych Jakubovian a spolu pomôžeme dobrej veci. .

Ďakujeme z celého srdca.

Ján Strkáč

Edit a foto: Tomáš Gulán