• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Obete holokaustu v Ružomberku bude pripomínať nový pamätník

Židovský cintorín v Ružomberku sa nachádza v areáli mestského cintorína. Pôvodné židovské pohrebisko bolo pri Váhu, po II. svetovej vojne došlo k jeho likvidácii a náhrobné kamene spolu s telesnými pozostatkami boli prenesené na mestský cintorín. Tu im vyčlenili miesto celkom vzadu v pravom rohu cintorína. 

Súčasťou dnešného cintorína je aj lapidárium, kde sú zničené a poškodené náhrobníky z pôvodného cintorína. „V rámci rekonštrukcie sa rozoberie momentálne nedôstojne vytvorený pamätník. Hrobové kamene vybraté z tohto pamätníka dostanú svoje nové miesta v rámci lapidária, aby sa týmto spôsobom dostalo úcty rodinám, ktorých mená figurujú na hrobových kameňoch. Následne bude na mieste bývalého pamätníka vytvorený nový na základe návrhu umelkyne Adriany Kutak,“ priblížil podpredseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Igor Rintel.

Najstaršie náhrobné kamene sú vyrobené z pieskovca, novšie z čierneho granitu a mramoru. Sú jednoduché, ale aj honosnejšie. Na výzdobu bola použitá ornamentálna výzdoba, jednoduché rastlinné motívy, symbolika žehnajúce ruky Kohenov a Dávidova hviezda. Nápisy sú písané hebrejsky, hebrejsko-nemecky, prípadne slovensky.

            „Projekt obnovy pamätníka obetiam holokaustu v Ružomberku podporujeme v rámci našich dlhodobých aktivít v regióne Liptova, ktoré sú zamerané na záchranu kultúrneho dedičstva v tomto jedinečnom kúte Slovenska,“ povedal Milan Fiľo, prezident a predseda predstavenstva holdingu ECO – INVESTMENT a.s.

Zdroj: Žijem v Ružomberku