• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národných projektov TSP a KS MRK

30.06.2020 Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) zverejnil  oznámenia  pre obce z Atlasu rómskych komunít 2013 mimo zoznamu tzv. 150-tky, o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. (NP TSP a TP)  a do národného projektu Komunitné služby  mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza (NP KS MRK).

 

Do NP TSP a TP sa môžu zapojiť obce nachádzajúce sa v Atlase rómskych komunít 2013, podľa prílohy č. 1b Sprievodcu a ktoré majú počet obyvateľov MRK od 50 do 250. Môžu to byť aj MVO, ktoré chcú terénnu sociálnu prácu vykonávať v týchto obciach. Obec môže v rámci projektu zamestnať 1 terénneho sociálneho pracovníka, prostredníctvom ktorého budú v obci môcť byť poskytované služieb príslušníkom z marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom aktivít  projektu je začlenenie osôb žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách do spoločnosti, zlepšiť resp. zmierniť ich nepriaznivé životné situácie tak, aby mali dôstojné podmienky a reálne možnosti na zmenu týchto nepriaznivých životných situácií. ÚSVRK  vám v rámci projektu uhradí mzdu terénneho sociálneho pracovníka, kancelárske potreby, telekomunikačné služby, cestovné náklady, ochranné pomôcky pre TSP a náklady na realizáciu senzibilizačných, preventívnych a vyhľadávacích aktivít. Počas doby realizácie projektu vám budú radiť zamestnanci ÚSVRK, ktorí budú aj koordinovať a metodicky usmerňovať ako terénnu sociálnu prácu a terénnu prácu vykonávať. Všetky ďalšie informácie nájdete tu alebo môže priamo kontaktovať regionálnych koordinátorov svojho regiónu. Kontakty na nich sú tu.  

 

vzdroj: https://www.minv.sk/?spravy_rk&sprava=oznamenie-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-zapojenie-sa-do-narodnych-projektov-tsp-a-ks-mrk

 

Rómska tlačová agentúra je mediálny partner Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity