• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Poslanec EP Romeo Franz nazval „rasistických“ kolegov

V exkluzívnom rozhovore s EURACTIV v Bulharsku nemecký europoslanec Romeo Franz diskutuje o problémoch najväčšej európskej menšiny - Rómov, a vymenúva niektorých kolegov, ktorých považuje za „rasistických“.

 

Franz, Zelený poslanec Európskeho parlamentu pre rómske obyvateľstvo (Sinti), vyzýva Európsku komisiu, aby predložila návrh „smernice o rovnosti, začlenení a účasti“ Rómov v Európe.

 

Takáto smernica by sa mala stať nástrojom v boji proti sociálnemu vylúčeniu a antigypsyizmu, tvrdí, pričom vyzýva výkonnú moc EÚ, aby zaviedla mechanizmus dohľadu na zabezpečenie účinného vykonávania týchto pravidiel.

 

Franz predstavil návrh správy Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Európskeho parlamentu o implementácii národných stratégií integrácie Rómov. Správa vyzýva členské štáty, aby oficiálne uznali antigypsyizmus ako špecifickú formu rasizmu proti ľuďom s rómskym pôvodom.

 

Toto vyvolalo reakciu bulharského europoslanca Angel Dzhambazkiho (VMRO / ECR), ktorý zase oznámil, že Európsky parlament by mal prijať uznesenie, v ktorom uvedie, že je na rozhodnutí Rómov žiť v okrajových a veľmi zlých sociálno-ekonomických podmienkach v Európe. Podľa Dzhambazkiho sa rómska komunita „sabotuje snaží o úplnú integráciu“ do európskych spoločností.

 

Viac tu: https://www.euractiv.com/section/non-discrimination/news/mep-romeo-franz-names-racist-colleagues/?fbclid=IwAR1GUpGVlnMsk8lIZAIaKaTiC55xXVtzEOmpyJ-hEKN3nfEi--WknRzk3x4

Euroactiv je partner Rómskej tlačovej agentúry/ROMATA/