• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Spolu proti COVIDU-19

Opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa postupne uvoľňujú, pandémia však stále pretrváva. Skúsenosti z posledných dní ukazujú opätovný výskyt koronavírusu u osôb vracajúcich sa zo zahraničia a počet pozitívnych osôb opäť narastá.

       Radi by sme požiadali obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a pomáhajúce profesie (TSP, KC, MOPS, APZ) o súčinnosť a spoluprácu vo vyhľadávaní a evidovaní osôb vracajúcich sa zo zahraničia, predovšetkým z krajín, kde sa COVID-19 vyskytuje. Tieto informácie o epidemiologickej situácii žiadame zasielať týždenne, v prípade potreby obratom, na elektronickú adresu covidrk@minv.sk

   Rúška patria naďalej k jedným z kľúčových preventívnych opatrení.Ďalšími dôležitými krokmi v boji proti ochoreniu COVID-19 sú dôkladné umývanie rúk a dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu. Dbajme na základné hygienické opatrenia doma, na verejnosti a na pracovisku. 

Viac tu: https://www.minv.sk/?spravy_rk&sprava=upozornenie-na-dodrziavanie-opatreni-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-2

 

 

Zdroj: Medialny partner Úrad splnomocnenca vlády pre Rómske komunty