• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

POLLÁK: VÄČŠINOVÁ SPOLOČNOSŤ MUSÍ ZMENIŤ VNÍMANIE RÓMOV

V Európe máme milióny Rómov, ktorí žijú v chudobe, katastrofálnych podmienkach, bez prístupu k pitnej vode, kanalizácii a základnej infraštruktúre, sú bez vzdelania a tým pádom bez uplatnenia na pracovnom trhu, upozornil Pollák.

 

BRUSEL 18. júna (TASR/extraplus.sk) - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (EPP), najsilnejšej politickej frakcie Európskeho parlamentu (EP), schválil vo štvrtok strategický dokument z dielne slovenského europoslanca Petra Polláka (OĽaNO), týkajúci sa európskeho procesu inklúzie Rómov.

Šéf skupiny EPP Manfred Weber uviedol, že Pollákovo úsilie v tejto oblasti má zo strany frakcie "plnú podporu". Pollák v dokumente zhodnotil predchádzajúce legislatívne obdobie EP, kritizujúc nedostatok politickej vôle na všetkých úrovniach riešiť nepriaznivú situáciu Rómov. Upozornil tiež na nedostatočné a neefektívne využívanie finančných zdrojov, ktoré v tejto oblasti poskytuje EÚ. 

"Musíme si uvedomiť, že za posledných skoro desať rokov sa dosiahol mizivý pokrok v porovnaní s tým, aké obrovské finančné zdroje, predovšetkým z eurofondov, boli poskytnuté členským štátom na zlepšenie životných podmienok svojich občanov – Rómov. V Európe máme milióny Rómov, ktorí žijú v chudobe, katastrofálnych podmienkach, bez prístupu k pitnej vode, kanalizácii a základnej infraštruktúre, sú bez vzdelania a tým pádom bez uplatnenia na pracovnom trhu," upozornil Pollák.

Európska komisia pripravuje víziu pokračovania európskeho procesu inklúzie Rómov do roku 2030, ktorá by mala zásadným spôsobom reflektovať pretrvávajúce výzvy vo všetkých kľúčových oblastiach každodenného života Rómov - v prístupe ku vzdelávaniu, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a bývaniu.

Komisia by podľa Polláka mala klásť väčší dôraz najmä na výsledky a efektivitu vynakladaných prostriedkov. Europoslanec vyjadril nádej, že ním predložený strategický dokument sa v EP stane zdrojom inšpirácie.

"Dôraz by sa mal klásť na krajiny, kde neefektívny proces inklúzie Rómov so sebou prináša makroekonomické problémy a narúša proces európskej kohézie. Je množstvo štúdií, ktoré hovoria o tom, že ekonomickým začlenením Rómov na pracovný trh by sa zlepšila hospodárska produktivita a v jej dôsledku by sa znížili náklady na sociálnu pomoc, zatiaľ čo by sa vďaka vyššej zamestnanosti Rómov zvýšili príjmy do štátneho rozpočtu. Taktiež by sa znížili regionálne rozdiely a napomohlo by to aj k zlepšeniu vzájomného spolužitia," vysvetlil Pollák. Dodal, že Rómovia majú obrovský potenciál, ľudský aj ekonomický, ktorý bol doteraz nevyužitý. 

Podľa jeho slov väčšinová spoločnosť musí zmeniť vnímanie Rómov, ktorí sú občania členských krajín EÚ a teda aj občania Únie, a ako takí musia mať rovnaké príležitosti ako všetci ostatní. Europoslanec uviedol, že ním pripravený pozičný dokument má ambíciu stať sa základom spoločnej rezolúcie Európskeho parlamentu. To znamená, že frakcia ľudovcov bude mať snahu ho dostať ako materiál na rozpravu a hlasovanie v pléne zákonodarného zboru EÚ.