• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

DNES UBEHLO 7 ROKOV OD POLICAJNÉHO ZÁSAHU V MOLDAVE NA BODVOU

Presne pred siedmimi rokmi polícia neprimeraným spôsobom zasiahla proti obyvateľom rómskej osady v Moldave nad Bodvou. Týmto prípadom sa intenzívne zaoberala moja predchodkyňa Jana Dubovcová, ktorá skonštatovala viacero porušení základných práv a od svojho nástupu pokračujem v jeho monitorovaní a angažovaní sa za spravodlivosť pre obete razie. Na začiatku minulého roka som po prvýkrát v histórii úradu požiadala o vstup do konania na Európskom súde pre ľudské práva, ktorému som poskytla stanovisko ako tretia strana.

Za posledných sedem rokov sa v tomto prípade udialo mnoho porušení práv a Kancelária verejného ochrancu práv v ňom bola viackrát aktívna, presnejšie v nasledujúcej chronológii:

19. 6. 2013 sa uskutočnila policajná razia v osade Budulovská v Moldave nad Bodvou. Celkovo sa na nej podielalo 63 policajtov a jej výsledkom boli fyzické zranenia spôsobené obyvateľom tejto osady.

27. 6. 2013 poslala moja predchodkyňa list prezidentovi Policajného zboru Tiborovi Gašparovi, v ktorom žiadala jasná vysvetlenie okolností policajného zásahu.

29. 7. 2013 jej bol doručený list, v ktorom boli objasnené okolnosti nariadenia o policajnej razii. Tento list však vyvolával pochybnosti, nakoľko bolo z neho ručne vyčiarknuté slovo „represívno“, ako súčasť názvu pokynu o vykonanie pátracej akcie 100. Navyše sa svedectvá obetí nezhodovali s opisom policajného pokynu.

Po preskúmaní prípadu moja predchodkyňa skonštatovala, že polícia nedisponovala Príkazom na vstup do obydlia, ani na domovú prehliadku, a tak svojím konaním nedovoleným spôsobom zasiahla do základného práva osoby na nedotknuteľnosť obydlia. Znepokojujúci bol aj fakt, že policajná inšpekcia tento postup odobrila.

16. 8. 2013 predložila moja predchodkyňa historicky prvú mimoriadnu správu do Národnej rady pre nezákonný postup polície, ktorý vážnym spôsobom narušil základné práva. Jej zistenia vychádzali aj z policajnej razie z roku 2013, ktorá doposiaľ nebola riadne vyšetrená a jej návrhy na zavedenie opatrení, ktoré by predišli podobným situáciám, taktiež, neprijaté zo strany štátnych orgánov.

6. 12. 2013 sa obrátila na vládu SR s vyrozumením, v ktorom vyjadrila nesúhlas so stanoviskom polície na Ministerstvo vnútra SR. Podotkla, že od jej predošlého listu neboli prijaté dostatočné opatrenia na ochranu základných práv a slobôd osôb vystavených policajnému zásahu, ktoré by mohli nastať v budúcnosti.

20. 1. 2014 sa začalo trestné stíhanie pre policajný zásah v Moldave nad Bodvou. Jeho výsledkom však bolo obvinenie obetí razie a nie policajtov, ktorí proti nim zasiahli.

3. 9. 2018 som spolu s bývalým prezidentom Andrejom Kiskom navštívila Moldavu nad Bodvou a už spomínanú rómsku osadu Budulovskú. Táto návšteva sa niesla v symbolike snahy o nápravu nespravodlivosti, ktorá sa v osade odohrala v roku 2013 a zlepšenie celkovej situácie obyvateľov v tejto osade.

20. 9. 2018 som vyjadrila opakované znepokojenie z vývoja situácie a z pokračujúceho obvinenia obetí z krivej výpovede. Konštatovala som, že mimoriadna správa z roku 2013 nebola prerokovaná a rozhodla som sa zúčastniť súdnych pojednávání v tejto veci na okresnom súde v Košiciach. Obhajca obvinených Roman Kvasnica v jednom z pojednávaní uviedol, že vo vzťahu k obetiam bolo porušené právo na slobodný súdny proces.

10. 1. 2019 som požiadala ESĽP o vstup do konania so stanoviskom tretej strany. Rozhodla som sa tak na základe podnetov viacerých mimovládnych organizácii, ktoré sa na mňa obrátili, aby som zasiahla v tomto prípade.

5. 3. 2020 súd v Košiciach neprávoplatne rozhodol v prospech jednej z obetí razie. Pri tejto príležitostí som vyjadrila nádej, že všetky obete budú právoplatne oslobodené. Proti rozsudku však zasiahla prokuratúra a prípad čaká pokračovanie.

Situáciu naďalej monitorujem a pevne verím, že bude mať vyústenie v prospech obetí.

 

 

zdroj: Verejná ochrankyňa práv