• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Tým zanikla jedna stáročná kultúra.

Prví Židia prišli už v prvom storočí s rímskymi légiami. V desiatom storočí už máme správy o Židoch, ktorí žili na Slovensku. V dvadsiatom storočí žilo okolo 86 000 židov na území Slovenskej republiky.Títo ľudia žili svojim náboženským a občianskym životom. V jednej chvíli sa v ich synagógach a v ich domovoch objavilo ticho. Židia boli zo Slovenska deportovaní. Tým zanikla jedna stáročná kultúra.
 
12.06.2020 si Miroslav Rác-klavirista a skladateľ sa zúčastnil pietneho aktu v Leviciach, ktorý bol venovaný k 76 výročiu deportovaniu Levických Židov do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau v Osvietčime. Tento pietny akt bol venovaný holokaustu z Levíc na ich pamiatku. ,,Zato, aby ľudia nezabudli, že trpeli kvôli vierovyznaniu, farbe pleti a svojej ideológií. Toto 76 výročie odvlečenia Levických Židov do koncentračného tábora Osvienčim je výstrahou nielen pre nás, ale aj pre celú Európu. " Dodal Miroslav Rác.
Nezabudnime na zločiny proti ľudskosti, ktoré sa odohrali v temnom období.