• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Ľudské práva žien a dievčat, ktoré čelia zvýšenému riziku násilia

Globálna pandémia je bezprecedentnou krízou so závažnými následkami na ľudské práva žien a dievčat, ktoré čelia zvýšenému riziku násilia, diskriminácie a ďalšiemu prehlbovaniu rodovej nerovnosti. Pred krízou COVID-19 bola každá piata žena v Európe vystavená domácemu násiliu zo strany svojho partnera. Opatrenia sociálnej izolácie vystavili ženy a dievčatá zvýšenému riziku domáceho násilia a sexuálneho násilia a odrezali ich od potrebnej pomoci.

Mnohé krajiny v Európe navyše zneužili opatrenia prijaté v záujme ochrany verejného zdravia, aby ženám a dievčatám obmedzili prístup k základnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Nemocnice a kliniky túto starostlivosť obmedzili na minimum alebo úplne pozastavili z dôvodu nedostatku personálu.

V druhom vydaní diskusného formátu Amnesty Slovensko s názvom Ľudské práva v čase korony sa budeme rozprávať s odborníčkou na rodovú rovnosť Oľgou Pietruchovou a výskumníkom Andrejom Kurucom. S moderátorkou Alexandrou Demetrianovou sa budú rozprávať o výzvach a problémoch, ktorým čelia ženy a dievčatá, o tom, ako mesiace izolácie a núdzového stavu dopadli na ich potreby a práva, ale aj o dlhotrvajúcej snahe časti politického spektra obmedziť reprodukčné a sexuálne práva žien.

 

Anna Karvayová

 

Zdroj: https://www.amnesty.sk