• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

FOND NA PODPORU KULTÚRY NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN Výzva č. 6/2020

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil šiestu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2020 pre bulharskú, českú a rómsku národnostnú menšinu národnostnú menšinu. Termín predkladania žiadostí je do 29. júna 2020 do 15:00 hod.
Pre bulharskú a českú národnostnú menšinu je vyhlásená výzva pre všetky podprogramy Programov 1, 2 a 3, pre rómsku národnostnú menšinu je vyhlásená výzva pre všetky podprogramy Programu 2 a pre podprogramy 1.3, 1.4 a 1.5.
Objem disponibilných finančných prostriedkov pre výzvu č. 6/2020 je vo výške:
  • bulharská národnostná menšina: 16 775 eur
  • česká národnostná menšina: 117 267 eur
  • rómska národnostná menšina – prioritná oblasť A: 265 120 eur
  • rómska národnostná menšina – prioritná oblasť B: 147 639 eur
Dovoľujeme si tiež žiadateľov upozorniť, že nie je možné podávať žiadosť o podporu na obsahovo identický projekt, ktorý sa už v dotačnom roku 2020 o podporu uchádzal.
 
Viac informácii k výzve č. 6/2020 nájdete v priloženom odkaze: https://kultminor.sk/attachments/article/579/V%C3%BDzva%20%C4%8D.%206.pdf