• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Andrea Bučková - splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity

Projektový zámer pre pokračovanie NP PRIM schválený 

Podobne ako Národné projekty TSP a Komunitné centrá/služby z balíka Take Away - aj NP PRIM vstúpi do druhej fázy ešte v roku 2020. NP PRIM II. bude zameraný na sanovanie následkov pandémie COVID-19 v skupine detí z marginalizovaných rómskych komunít, na masívnejšiu desegregáciu materských škôl a na posilnenie práce s rodinou. Dôležitou víziou je aj zvýšenie spolupráce a efektívne dopĺňanie existujúcich projektov a služieb/opatrení rôznych inštitúcií (verejných, štátnych, mimovládnych organizácií).

Viac informácií o projekte nájdete na stránke: http://www.minv.sk/…

 

 

zdroj: Andrea Bučková - splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunit