• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Dobrovoľníkov milo privítali miestni obyvatelia

Občianske združenie 4U Slovensko a školský sociálny projekt Evanjelickej spojenej školy v Martine „Black and White“ sa opäť spojili, aby pomohli tým najzraniteľnejším. Spoločne navštívili východné Slovensko a to obec Rokycany a obec Chminianske Jakubovany. V obci Rokycany odovzdali rúška a ochranné štíty pre pedagógov miestnej základnej školy, ktorá poskytuje vzdelávanie pre takmer 70 predškolákov a žiakov prvého stupňa. Do školy chodia výlučne rómske deti a vzdelávajú sa v obmedzených priestoroch administratívnej budovy bývalého JRD. Napriek všetkým ťažkostiam sa pani učiteľkám a pomocníkom z Teach for Slovakia darí deti nielen vzdelávať, ale aj socializovať a pripravovať na ďalšie štúdium.

 

Návšteva ďalej pokračovala v miestnej rómskej osade. Dobrovoľníkov milo privítali miestni obyvatelia, ktorí nemali problém nadviazať úprimný rozhovor. Veľmi častou otázkou bol strach o deti, ktoré máju nastúpiť tento týždeň do škôl. Ich obavy boli spojené s druhou vlnou pandémie Covidu-19, aj preto, že majú len obmedzený prístup k relevantným informáciám aj ochranným zdravotným pomôckam. Čas strávený s touto komunitou neúprosne letel.

 

Cesta na po okolí Prešova však musela pokračovať, a to do obce Chminianske Jakubovany. Dobrovoľníkov tam miestni privítali s otvorenou náručou. Dobrovoľníci tam odovzdali dar biblií a kresťanskej literatúry miestnemu cirkevnému zboru. Obyvatelia tejto komunity sa potešili, že spoločne zdieľajú vieru a že existujú spoločenstvá, ktoré prejavujú záujem dozvedieť sa viac o ich spôsobe života a spoločne hľadajú spôsoby riešenia ich problémov.

 

Sociálny projekt Black and White a občianske združenie 4U Slovensko touto cestou ďakujú spoločnosti KraussMaffei za opätovnú pomoc v darovaní ochranných rúšok. Dúfame a veríme, že naša spolupráca bude naďalej pokračovať. Za všetkých obdarovaných srdečne ďakujeme!

 

Ján Strkáč za 4U Slovensko a Tomáš Gulán za Evanjelickú spojenú školu v Martine