• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Od 1. júna budú musieť mat aktivovaný elektronický občiansky preukaz,štatutárni organizácií tretieho sektora, politických strán, cirkevných organizácií, záujmových združení a pod...

Od 1. júna budú musieť mat aktivovaný elektronický občiansky preukaz s čipom a bezpečnostným osobným kódom aj štatutári organizácií tretieho sektora, politických strán, cirkevných organizácií, záujmových združení, veľvyslanectvá a ďalšie subjekty. Národná agentúra pre sieťové a e-služby (NASES) im totiž od tohto dňa na základe zákona o e-Governmente aktivuje elektronické schránky na doručovanie agendy z úradov.

Ide o ďalšiu fázu elektronizácie a týka sa právnických osôb, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri. Nejde teda o firmy, ktoré už majú schránky dávno.

Zoznam organizácií, ktorým štát zo zákona oživí elektronické schránky, možno nájsť na ústrednom portáli verejnej správy. Celkovo ide o viac ako 78 880 právnických osôb zapísaných v inom ako v obchodnom registri.

Aby sa neziskovka, nadácia, združenie, zväz či klub

Informáciu priniesol: E.DENIK.SK

viac TU:     https://e.dennikn.sk/1910774/neziskovkam-nadaciam-a-zdruzeniam-stat-ozivi-1-juna-elektronicke-schranky/?ref=tit&fbclid=IwAR3RX8jyUFuojkmgofJ8GvJcQwn9Qvps0KdwmV9xwM_V7_9rGWST9Us9J6Y