• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Opustil nás Raymond Gureme, preživší rómskeho holokaustu, ktorý celý svoj život bojoval proti nenávisti

Smutná správa o rómskej komunite po celom svete. Francúzski rómski aktivisti zomreli. 

Kto bol Raymond Gureme:

Aktivista Raymond Gureme sa dožil 92 rokov .Počas druhej svetovej  vojny bola celá ich rodina poslaná do koncentračného tábora. Prežil rómsky holokaust s  ktorého sa mu podarilo 11-krát utiecť z rôznych táborov a bojovať v odboji počas druhej svetovej vojny! Podarilo sa mu prežiť vojnu. Počas druhej svetovej vojne a po ňej roky bojoval proti nacistom. Potom si  povedal, že bude aktívnejší pri ochrane záujmov rómskej komunity a bude naďalej bojovať za rovnosť rómskej komunity.

Raymond bol úžasný človek, stále cestoval a dával prednášky o rovnosti a odpore proti nenávisti k mladým ľuďom po celej Európe. Zdieľanie jeho príbehu si stovky ľudí uvedomili, čo je v živote naozaj dôležité a prečo, ako povedal:

1) “Nikdy nesmieš zostať na kolenách!”

2) S úsmevom, vtipmi a pohárom vína sa ľahšie zvládajú aj ťažké časy.

2) Zdieľať svoj príbeh má zmysel.

 Raymond rozdával 3 pravdy, ktoré ešte nedávno učil stovky ľudí.

Odpočivaj v pokoji

J.S

Zdroj: Opre Róma, Juraj Vozár

Foto: Opre Róma