• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Vláda včera 14.05.20 20 potopila ombudsmanku Máriu Patakyovú

Vláda včera 14.05.20 20 potopila ombudsmanku Máriu Patakyovú a neschválila jej správu v parlamente. Pani ombudsmanka dlhé roky chráni práva najzraniteľnejších skupín v našej krajine, vrátane menšín. Správu si prišla vypočuť aj pani prezidentka Zuzana Čaputová. Prezidentka už minulý rok vyjadrila podporu tomuto úradu a zdôraznila, že výročným správam je potrebné venovať viac pozornosti. Verejný ochranca práv na Slovensku nemôže meniť rozhodnutia, ale môže upozorniť orgány na nesprávnosť konania alebo nečinnosť. V roku 2019 Kancelária verejného ochrancu práv dostala 2 825 žiadostí o prešetrenie. Z toho skonštatovala 130 porušení základných práv a slobôd.


 

Vyjadrenie pani Patakyovej


 

POKRAČOVAŤ V OCHRANE TÝCH, KTORÝCH PRÁVA SÚ PORUŠOVANÉ, JE MOJOU POVINNOSŤOU I POSLANÍM

Beriem na vedomie, že Národná rada Slovenskej republiky nezobrala moju výročnú správu na vedomie. Naďalej však budem vykonávať svoju funkciu nezávisle, odborne a v prospech ľudí. Ako som uviedla v reakcii na rozpravu v parlamente, vnímam nepochopenie obsahu správy zo strany niektorých poslancov a poslankýň. Viaceré poznámky a komentáre nepovažujem za vecné.

Inštitút verejného ochrancu práv sa nemá zodpovedať predstavám Národnej rady SR. Má sa zodpovedať ľuďom, ktorí sa na ňu obracajú, ako aj ďalším zraniteľným skupinám, ktorých práva sú ohrozené, či už ide o deti, seniorov, ženy, marginalizované či prehliadané komunity. Je preto mojou povinnosťou naďalej pokračovať v mojej činnosti a ochraňovať ľudské práva.

Je dôležité na tomto mieste zdôrazniť, že posledné roky sa na nás obracia čoraz viac občanov a občianok, čo svedčí o prejave zvyšujúcej sa dôvery verejnosti k našej práci. Medzi rokmi 2018 a 2019 to bolo o 44 % viac.

Chcela by som prejaviť vďaku mnohým z vás, ktorí ste sa verejne vyjadrili, že moju prácu podporujete. Veľmi si toto gesto vážim. Veľká vďaka zároveň patrí môjmu tímu, ktorý neúnavne pracuje na zlepšovaní stavu ochrany základných práv a slobôd v našej krajine.


 

Ján Strkáč


 

Zdroj: https://www.vop.gov.sk/uvodna-stranka