• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Vyjadrenie: Odporúčania pre sprievod, návštevu pacientov a návštevu kňaza pre...

Vyjadrenie: Odporúčania pre sprievod, návštevu pacientov a návštevu kňaza pre...

 

Vyjadrenie: Odporúčania pre sprievod, návštevu pacientov a návštevu kňaza pre vykonávanie duchovných služieb pacientom počas epidemického výskytu ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach Bratislava 11. mája (TASR) - Počas pandémie COVID-19 zdravotnícke zariadenia aplikujú reštrikčné opatrenia v oblasti sprievodu a návštev príbuzných pacientov a iných osôb zúčastňujúcich sa na manažmente a sprevádzaní pacientov vzhľadom na aktuálnu lokálnu epidemiologickú situáciu. 1. Všeobecné opatrenia pre návštevy pacientov alebo sprievod pacientov bez podozrenia z ochorenia COVID-19 1.1. V lôžkových zdravotníckych zariadeniach je všeobecný zákaz návštev. 1.2. Výnimku zo zákazu návštev na základe predchádzajúceho súhlasu zdravotníckeho zariadenia tvoria nasledovné okolnosti: Pre lôžkové zariadenia pre dospelých pacientov: - návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia - je povolená návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami, - návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí, - jeden sprievod pri pôrode a popôrodnej starostlivosti, - jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice, - jedna osoba u pacienta s poruchami duševného zdravia, ako je demencia, porucha učenia alebo autizmus (ak by neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti osoby), - s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať na výsledky liečebného procesu, - návšteva pacienta v umelom spánku na OAIM v prípade, ak z liečebného hľadiska je táto návšteva indikovaná napr. stavy po ťažkých traumatických poradeniach, coma vigile a pod. Pre lôžkové zariadenia pre deti: - sprievod detského pacienta, - návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane iných detí žijúcich s rodičmi v spoločnej domácnosti (bez príznakov respiračnej a/alebo gastrointestinálnej infekcie). Pre ambulantné, jednodňové zariadenia, onkologické centrá: - jedna sprevádzajúca osoba v prípade uľahčenia starostlivosti, jednodňová chirurgia a pod., - v onkologických centrách, dialyzačných a reumatologických centrách vrátane ambulantného podávania biologickej liečby z rôznych indikácií, kde sa poskytuje starostlivosť imunokompromitovaným pacientom, je prítomnosť sprievodnej osoby zakázaná, sprievodná osoba môže čakať v aute alebo na určenom mieste (podľa pokynov v danej nemocnici). Pre pôrodnice: - jedna sprevádzajúca osoba pri pôrode a počas pobytu matky v nemocnici za splnenia nasledovných podmienok: a) negatívna epidemiologická anamnéza na COVID-19 a neprítomnosť príznakov akútnej infekcie dýchacích ciest, v prípade indikácie lekára aj vyšetrenie na dôkaz vírusovej RNA s negatívnym výsledkom, b) používanie osobných ochranných pomôcok (OOP): chirurgické rúško, jednorazový plášť, adekvátna hygiena rúk (umývanie mydlom a tečúcou vodou, dezinfekcia alkoholovým dezinfekčným roztokom) a ďalšie opatrenia podľa nariadenia nemocnice, c) zaevidovanie do zoznamu návštev/knihy sprievodov pri pôrode, d) osoba sa zdržiava výlučne v izbe určenej pre pobyt v zariadení a minimalizuje pohyb na oddelení a v ústavnom zdravotníckom zariadení. Výnimkou je návšteva dieťaťa na jednotke intenzívnej starostlivosti o novorodencov za dodržania stanovených preventívnych opatrení. Pre zdravotnícke zariadenia a zdravotníkov/pracovníkov pracujúcich v zdravotníckych zariadeniach: - prítomnosť psycho-sociálneho a duchovného koordinátora (člena Národného krízového klinického tímu) u zasiahnutého zdravotníckeho pracovníka, iného pracovníka pracujúceho v zdravotníctve alebo pacienta z indikácie zdravotného personálu v príslušnom zdravotníckom zariadení (napr. traumou, vrátane smrti alebo v akútnej potrebe manažmentu stresu a pod.).

 

Strkáč Ján
Čítajte ďalej TU:
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200511TBB00308
 
Zdroj: TASR – partner Rómskej tlačovej agentúry Romata