• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Svetový deň slobody tlače každoročne pripomína nezastupiteľnú úlohu médií

Dnešný deň je od roku 1993 na podnet UNESCO vyhlásený OSN za Svetový deň slobody tlače. Aktuálne nie je veľmi čo oslavovať, ale pripomínať treba. Najmä slobodu prejavu, základné princípy slobody tlače a aj významnú úlohu slobodných médií pre demokratickú spoločnosť.

Na sociálnych sieťach sieti sa k sviatku médií a novinárov vyjadrila aj prezidentka Zuzana Čaputová:

„Dnes si pripomíname Svetový deň slobody tlače. Pre demokraciu je životne nevyhnutné, aby sa v nej mohli slobodne šíriť informácie, myšlienky a názory. Táto sloboda je dôležitá pre každého občana demokratického a právneho štátu, ale pre novinárov je to najdôležitejšie právo, lebo bez možnosti slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie by sa z ich povolania stalo nedôstojné zamestnanie.
Preto sa chcem všetkým novinárom hodným tohto mena, poďakovať za to, čo robili a robia v záujme toho, aby naša verejnosť bola informovaná. A to aj o veciach, o ktorých mnohí nechceli a nechcú nič vedieť. Chcem dôrazne odmietnuť aj všetky verbálne a fyzické útoky, zastrašovanie a šikanu, ktorým v súvislosti so svojou prácou mnohí z novinárov čelia.“

Na sociálnej sieti sa vyjadrila aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková:

Prežila som v televízii podstatnú časť svojho detstva, keďže obaja moji rodičia boli „televizáci“. Vážim si novinárčinu. V súvislosti s tragédiou spred dvoch rokov a následnú lavínu udalostí, ktorá sa ňou vo veľkej miere práve vďaka práci novinárov spustila, vnímame význam slobody tlače určite intenzívnejšie.

Sloboda prejavu a právo na informácie sú základnými princípmi demokracie. Bez slobodnej práce novinárov a novinárok nemôže fungovať demokratická spoločnosť ani právny štát. Podľa Európskeho súdu, novinár, novinárka, je watchdog demokracie, doslova jej strážny pes.

Vážim si vašu prácu.“

 

V mene redakcie Rómskej tlačovej agentúry Romata ďakuje

Ján Schneider

Foto: Slovenský syndikát novinárov