• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Nezabúdajme na dnešný sviatok práce

Aj v dnešných ťažkých časoch, keď sa o prácu zrejme bojí každý, kto ju zatiaľ má, netreba zabúdať na sviatok práce. Viacerí ho „svätíme“ nie v prvomájovom sprievode, ale prácou.

Na sviatok práce nezabudla ani prezidentka Zuzana Čaputová. Včera navštívila niekoľko firiem, zamestnávateľov, podnikateľov a pobesedovala aj so zamestnancami.  

„Pandémia a zmrazenie ekonomiky spôsobilo, že veľa pracujúcich ľudí má obavy o svoje zamestnanie, o svoj doterajší príjem a pracovnú perspektívu.

Zvládame už boj s vírusom a myslím si, že je teraz potrebné, aby sme našu pozornosť viac zamerali na adresnú a včasnú pomoc štátu. Vláda, zamestnávatelia i zamestnanci musia prejaviť dobrú vôľu spolupracovať podľa svojich najlepších možností na tom, aby Slovensko prežilo globálny ekonomický prepad s čo najmenšími dopadmi.

Chcem tiež zamestnávateľov poprosiť o čo najväčšiu solidaritu a spoluprácu na tom, aby sa snažili udržať prácu a príjem pre svojich zamestnancov. Je veľmi potrebné zrýchliť tempo pomoci od štátu.

Je to o to dôležitejšie, že príliš veľa ľudí na Slovensku, a to aj medzi pracujúcimi a trvalo zamestnanými, nemá dostatočné finančné rezervy, aby zvládli výraznejší výpadok príjmov alebo nečakané výdavky. Z tohto hľadiska sme zraniteľnejší v porovnaní s inými štátmi.

Podniky FYSAM Auto Decorative, PAZZ a VÍNO NATURAL Domin & Kušický v okrese Veľký Krtíš, v ktorých som dnes bola, sú príkladom dobrej praxe. Zatiaľ nemuseli prepúšťať, odbyt majú na niekoľko mesiacov zabezpečený a tí, ktorí o pomoc štátu požiadali, ju dostali. Želala by som si, aby takýchto príkladov bolo v týchto časoch čo najviac,“ povedala včera prezidentka Zuzana Čaputová.  .

 

Ján Schneider

Zdroj: FB prezidentky Zuzany Čaputovej