• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Prezidentka prijala predstaviteľov organizácií poskytovateľov sociálnych služieb

Na pracovnom stretnutí prezidentku Zuzanu Čaputovú prekvapilo množstvo nedoriešených otázok. Prezidentka podporila iniciatívu, aby sa plnohodnotným členom krízového štábu stal aj zástupca poskytovateľov sociálnych služieb.

 

Rómska tlačová agentúra Romata prináša vyhlásenie prezidentky Zuzany Čaputovej k stretnutiu.

„Najzraniteľnejšou skupinou ľudí sú dnes seniori žijúci v rôznych zariadeniach sociálnych služieb. Nesmieme na to zabúdať. Ťažko sa počúva, akému obrovskému tlaku čelia zriaďovatelia takýchto zariadení, ich riaditelia a zamestnanci. Rovnako veľká je aj zodpovednosť, ktorú nesú za životy a zdravie svojich klientov. Mali by tomu zodpovedať aj podmienky, v ktorých pracujú. Buďme, prosím, tieto dni srdcom s nimi.

Na pracovnom stretnutí som preto dnes prijala predstaviteľky a predstaviteľov viacerých organizácií zastupujúcich poskytovateľov sociálnych služieb, teda ľudí, ktorí sú v prvej línii a majú najviac informácii a skúseností priamo z terénu. To, že situácia je vážna, už všetci vieme, ale prekvapilo ma množstvo nedoriešených otázok.

Všetky zariadenia ešte stále nemajú zabezpečený pravidelný prísun účinných ochranných pomôcok, aby mohli spĺňať prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia. Stále nám chýba aj účinný systém testovania. Hoci testovať treba nielen klientov, ktorí prichádzajú do zariadení z nemocníc, čo už vláda zabezpečila, stále nie je doriešené testovanie nových klientov a klientov, ktorí v týchto zariadeniach žijú a vykazujú príznaky ochorenia. V niektorých krajoch, napríklad v bratislavskom, už nie je k dispozícii mobilná testovacia jednotka, ktorá dokáže zabezpečiť testovanie ležiacich klientov.

Rovnako nie je stále doriešené testovanie zamestnancov, ktorí sa v zariadeniach sociálnych služieb denne pohybujú. Požiadavku zabezpečiť prednostné testovanie pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb preto považujem za oprávnenú a naliehavú. Aj podozrenie jedného klienta alebo zamestnanca v zariadení na ochorenie COVID-19 totiž znamená karanténu celého zariadenia. Niekoľko desiatok až stoviek ľudí počas čakania na výsledky testov tak na niekoľko dní zostáva bez možnosti opustiť zariadenie a bez kontaktu s rodinami a okolitým svetom, čo sa vo výsledku prejavuje na stupňujúcej sa únave a psychike všetkých - klientov, zamestnankýň, zamestnancov. Tí už dnes pracujú na hranici svojich možností a hrozí, že pri takto stresujúcom prostredí a dostatočne neocenenej práci nám budú v zariadeniach postupne chýbať. Rovnako zdieľam aj ďalšiu požiadavku z dnešného stretnutia, aby sa zástupca poskytovateľov sociálnych služieb stal plnohodnotným členom krízového štábu.

Práca ošetrovateliek, opatrovateliek, zdravotníkov a ostatného personálu pod súčasným tlakom znamená nesmiernu obetu. Všetkým vám, ktorí nasadzujete svoju energiu a zdravie a pomáhate seniorom v týchto ťažkých podmienkach, som nesmierne vďačná. Máte môj veľký rešpekt a obdiv.“

Zdroj: FB prezidentky Zuzany Čaputovej