• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Pandémia odsúva iniciatívy Únie v oblasti ľudských práv a menšín

Napriek varovaniam, že COVID-19 neproporčne viac zasahuje práve práva ohrozených skupín obyvateľstva, Európska komisia zvažuje odloženie viacerých iniciatív zameraných na zlepšenie rodovej rovnosti a ochrany ľudských práv sexuálnych a etnických menšín. Vyplýva to z jej pracovného dokumentu.

„Kroky vlád na zastavenie vírusu sa najviac dotýkajú práv zraniteľných a ohrozených ľudí, najmä starších osôb, detí, ľudí so zdravotným postihnutím, Rómov či utečencov“, uvádza vo svojej správe z 8. apríla Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA).

Kríza spôsobená pandémiou COVID prinútila Európsku komisiu meniť svoj pracovný program na rok 2020. Nový program by mal byť známy o niekoľko týždňov, povedal hovorca Komisie pre EURACTIV.com.

Z jeho predbežnej verzie vyplýva, že úradníci Komisie skúmajú možnosť odložiť viacero iniciatív týkajúcich sa LGBTI komunity, Rómov a rodovej rovnosti.

Podľa vysvetľujúcej poznámky k dokumentu sa Komisia plánuje zamerať „v prvom rade na tie iniciatívy, ktoré priamo a zmysluplne prispejú k prekonaniu krízy“, zatiaľ čo ostatné sa odkladajú, „až kým sa neobnovia normálne podmienky v neskorších mesiacoch roku 2020“.

Správa navrhuje odložiť niekoľko iniciatív do roku 2021 vzhľadom na „obmedzenú absorpčnú kapacitu poslancov zaoberať sa legislatívnymi spismi, ako aj kapacitu našich služieb v súvislosti s naliehavými opatreniami týkajúce sa COVID-19“.

LGBTI  a rómske menšiny

Stratégie týkajúce sa LGBTI a rómskych spoločenstiev, ktoré boli pôvodne naplánované na koniec roku 2020, sa môžu odložiť až do budúceho roka.

Tieto stratégie „sú zjavnými kandidátmi na odloženie, ale komunikácia o tom bude musieť byť veľmi opatrná“, uvádza sa v návrhu dokumentu, v ktorom sa ďalej píše, že zraniteľné skupiny môžu potrebovať „osobitnú pomoc v krízových situáciách“.

„Poučenie z krízy by malo byť dôležitým súčasťou v týchto otázkach, čo môže zvýšiť kontroverznú stránku týchto stratégií,“ uvádza sa v dokumente.

Hlasy po celej Európe zdôrazňovali osobitnú zraniteľnosť Rómov počas tejto pandémie.

Stratégia integrácie Rómov

Platnosť súčasnej stratégie k integrácii Rómov, najväčšej etnickej menšiny v Európe s jej šiestimi miliónmi obyvateľov po celej Únii, končí v roku 2020.

„Nenávistné prejavy na internete a falošné správy o Rómoch sú opäť na vzostupe,“ uviedli v spoločnom vyhlásení pred Medzinárodným dňom Rómov, 8. apríla, podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová a komisárka pre rovnosť Helena Dalli.

„Musíme robiť viac, aby sme začlenili Rómov do spoločnosti a aby mali rovnaký prístup k základným potrebám, čím sa zabezpečí aj ich ochrana pred infekciou,“ dodali.

„Som pevne presvedčený, že by sme sa mali prestať hrať na nezáväzné politiky a legitimizovať tak nedostatočné kroky Únie a jej členských štátov v oblasti začleňovania Rómov,“ reaguje europoslanec Romeo Franz (Zelení/EFA) pre EURACTIV. „Teraz nie je čas a priestor na hranie sa s ľudskými životmi,“ dodal poslanec.

Franz tvrdí, že nová stratégia „musí byť záväzná s jasnými cieľmi a s jasnými ukazovateľmi pokroku a výsledkov.“ Potrebná je aj primeraná finančná alokácia a „žiadne odloženie nie je prospešné“.

 

Čítajte ďalej na:  https://euractiv.sk/section/rovnost-sanci/news/pandemia-odsuva-iniciativy-unie-v-oblasti-ludskych-prav-a-mensin/

 

Zdroj: Euractiv.sk – partner Rómskej tlačovej agentury Romata

Autor: Vlagyiszlav Makszimov | EURACTIV.com | Preklad: Lenka Haníková

Ilustračné foto: Rómsky chlapec s provizórnym rúškom (EPA-EFE/ValdrinXhemaj)