https://korona.unm.sk/ je zameraný na tri kľúčové oblasti - aktuálnu epidemiologickú situáciu  na Slovensku a vo svete, odporúčania pre laickú verejnosť a najrozsiahlejšou časťou sú materiály pre odbornú verejnosť.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Martinská nemocnica spustila špecializovaný web venovaný pandémii

Univerzitná nemocnica Martin sa chce podeliť so svojimi skúsenosťami a vytvorila web,  ktorý má pomôcť slovenským zdravotníkom v postupoch pri liečbe pacientov s ochorením Covid-19. Nájdu tu preklady najnovších odborných textov zo svetových publikácii, ako aj odkazy na pôvodné zdroje. Zaujímavé informácie prinesie aj širokej verejnosti. Informačný web https://korona.unm.sk/ je zameraný na tri kľúčové oblasti - aktuálnu epidemiologickú situáciu  na Slovensku a vo svete, odporúčania pre laickú verejnosť a najrozsiahlejšou časťou sú materiály pre odbornú verejnosť.

Odborné materiály určené pre lekársku verejnosť budú na stránke postupne pribúdať a lekári tu nájdu praktické informácie, ktoré im môžu výrazne pomôcť pri manažmente zdravotnej starostlivosti o COVID pozitívneho pacienta. "Chceme sa s kolegami podeliť o naše názory a skúsenosti, s ktorými sme sa stretli. S problémami, ktoré sme riešili. A ponúknuť tak návod druhým, aby si vedeli poradiť a nemuseli sa trápiť s rovnakým problémom, ako sme riešili my," vysvetlil MUDr. Ivan Kocan, PhD., zástupca prednostu Kliniky pneumológie a ftizeológie UNM. Práve toto pracovisko je tzv. červenou zónou v UNM a sú tam hospitalizovaní pacienti s koronavírusom. MUDr. Kocan tiež upozornil, že na novom webe je, na rozdiel od štátnych informačných webov, prezentovaný aj názor zdravotníkov z reálnej klinickej praxe. "Práve ich uhol pohľadu na problémy je taký, ktorý môže druhým poskytnúť návod, ako v danej situácii postupovať." Podľa slov MUDr. Kocana je aktuálne na internete dostupné obrovské množstvo publikácii a odporúčaní, ako postupovať pri liečbe Covid-19. "Celá problematika sa tak stáva neprehľadnou a stráca sa to, čo je podstatné a čo má pre nás význam riešiť," povedal.

Na webe https://korona.unm.sk/ nájdu zdravotníci na jednom mieste všetky poznatky o ochorení Covid-19, ktoré sú dôležité. Články sú v slovenskom jazyku, čo mnohým uľahčí prácu, keďže nie každý je tak jazykovo zdatný, že si vie tieto odborné články preložiť sám. "Na stránke budú uverejnené aj usmernenia pre zdravotnícky personál vydané Univerzitnou nemocnicou Martin, ktorými sa môžu inšpirovať ďalšie nemocnice. Ponúkame tam návody, ako by mali pracoviská s pacientmi pozitívnymi na Covid-19 fungovať. Zároveň sú tam preložené odporúčania aj od Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, ktoré sú podľa nás dôležité a mali by byť odbornej verejnosti dostupné v slovenskom jazyku," doplnil MUDr. Ivan Kocan, PhD.

Stránku https://korona.unm.sk/ technicky vytvorili dobrovoľníci, IT špecialisti spoločnosti Blueweb s.r.o. Na jej tvorbe participujú aj medici z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, ktorí sa podieľajú na prekladoch cudzojazyčných odborných textov. Ich koordinátorom je MUDr. Martin Hanko, doktorand martinskej lekárskej fakulty, ktorý pracuje na Neurochirurgickej klinike UNM. "Študenti medicíny, dobrovoľníci, ktorí sa rozhodli zapojiť do tvorby stránky, majú za úlohu prekladať zahraničné publikácie do slovenského jazyka," priblížil. Medici texty triedia a zaraďujú tak, aby bolo všetko prehľadné a informácie dostali ucelenú formu. "Sú vytvorené podkategórie na základe jednotlivých špecializácii. Lekár, či už z našej nemocnice, alebo kdekoľvek na Slovensku, si na stránke vyhľadá odbor, ktorému sa venuje a tam nájde všetky texty v slovenčine, ktoré sú pre neho relevantné," doplnil MUDr. M. Hanko. Články, ktoré medici prekladajú, čerpajú z overených zdrojov, časopisov či vydavateľstiev. Pri každom je aj odkaz na pôvodný zdroj v angličtine. Novinky o manažmente a liečbe pacientov s koronavírusom sa budú pravidelne aktualizovať na základe najnovších svetových poznatkov.

Zaujímavé informácie nájde na webe https://korona.unm.sk/ aj laická verejnosť. Pravidelne sa tu budú aktualizovať štatistiky o výskyte koronavírusu na Slovensku i vo svete. Súčasťou je online mapa SR. "Okrem odpovedí na najčastejšie otázky, ktoré ľudí trápia, sú tam aj praktické rady pacientom vydané Ministerstvom zdravotníctva SR. A tiež odporúčania medzinárodných odborných spoločností z rôznych medicínskych odborov," uviedol MUDr. Ivan Kocan, PhD.

Nový špecializovaný web Univerzitnej nemocnice Martin je verejne dostupný od stredy 1.apríla.

Zdroj: Univerzitná nemocnica Martin