• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Výzva mimovládok vláde pre riziko šírenia pandémie v osadách a getách

Slovenské mimovládky a ľudia aktívni v nich zverejnili výzvu, smerovanú novej vláde. Upozorňujú v nej na riziko najohrozenejších skupín obyvateľstva v súvislosti s koronavírusom. Výzvu zverejňujeme v kompletnej verzii, aj s menami signatárov.

Výzva zástupcov a zástupkýň občianskej spoločnosti k vláde Slovenskej republiky

S bázňou a rešpektom sledujeme vývoj šírenia pandémie na Slovenku a vyjadrujeme spolupatričnosť so všetkými občanmi a občiankami Slovenskej republiky.

Čelíme pandémii koronavírusu spoločne. Nakazený môže byť každý z nás bez ohľadu na pohlavie, etnicitu, vierovyznanie či sociálny status. Rovnako ako vy, aj my máme obavy o svojich blízkych, deti, rodinu či priateľov.

Zároveň si však uvedomujeme, že medzi nami žijú najohrozenejšie skupiny. Sú to naši seniori, ľudia bez domova alebo ľudia žijúci v chudobných a vylúčených lokalitách. Inštitút zdravotnej politiky MZ SR niekoľkokrát vo svojich vyhláseniach prízvukoval riziko šírenia pandémie v rómskych marginalizovaných komunitách (MRK), ktoré prirovnal k „časovanej bombe“. Aj keď nevieme, či sa táto hrozba naplní, chceme byť na ňu pripravení.

Napriek tomu, že priemerný vek ľudí žijúcich v MRK je nižší ako u väčšinovej populácie, neznamená to, že šírenie pandémie ich ohrozí v menšej miere. Naopak. Životné podmienky ľudí žijúcich vo vylúčených komunitách majú za následok ich horší zdravotný stav, ktorý sa prejavuje skutočnosťou, že sa títo ľudia dožívajú v priemere o 10 rokov menej ako väčšinová populácia. Zároveň si uvedomujeme, že šírenie nákazy v chudobou postihnutých lokalitách s vyššou hustotou obyvateľstva sa spája s rizikom geometrického nárastu infikovaných, na ktoré naše zdravotnícke zariadenia nie sú pripravené. To by v konečnom dôsledku sťažilo prístup k zdravotnej starostlivosti všetkým ľuďom na Slovensku.

Tento krízový scenár si niektorí primátori či starostovia miest a obcí veľmi dobre uvedomujú a zhostili sa zodpovednosti za svojich občanov ukážkovo. Štát ich však nesmie nechať osamotených. My, zástupcovia a zástupkyne občianskej spoločnosti, preto apelujeme na vládu Slovenskej republiky, aby téme rizika šírenia pandémie v marginalizovaných komunitách venovala patričnú pozornosť a k riešeniu situácie v chudobných lokalitách prizvala iniciatívy, ktoré už v tejto chvíli aktívne pomáhajú riešiť najpálčivejšie problémy.

Domnievame sa, že je nutné vypracovať krízový plán v prípade šírenia pandémie v týchto oblastiach a prioritne zabezpečiť zriadenie mobilných testovacích staníc za účelom preventívneho testovania, a to najmä v lokalitách s cestovateľskou anamnézou. Odporúčame vyčleniť priestory, resp. účelové zariadenia, ktoré by v prípade výskytu nákazy mohli slúžiť ako ochranné karanténne stanice. Zároveň je potrebné zabezpečiť aj distribúciu dostatočného množstva liekov pre ľudí v núdzi v prípade akútnej potreby.

Uzavretie lokalít za pomoci silových zložiek a armády SR vnímame ako krajnú alternatívu, ktorá by mohla u ľudí v komunitách vyvolať paniku a nepokoje.

Ďakujeme všetkým terénnym sociálnym pracovníkom, asistentom zdravia, občianskym hliadkam, iniciatíve Ochráňme MRK pred koronavírusom, Zdravým regiónom a dobrovoľníkom, ktorí obetavo pomáhajú, pripravujú humanitárnu pomoc a informujú Rómov v chudobných komunitách o potrebe dodržiavania karanténnych opatrení. Bez hlbšej zainteresovanosti štátu však riziko nákazy koronavírusom v chudobných rómskych komunitách sami nezvládnu. Pomôžme im! Tejto kríze čelíme spoločne a len spoločne to zvládneme!

Signatári a signatárky výzvy:

Ing. Ingrid Kosová, PhD. – manažérka školských zariadení a predsedkyňa Quo vadis, o. z.

Vlado Rafael,PhD. – riaditeľ občianskeho združenia eduRoma

Mgr. Lýdia Gabčová  – aktivistka

Dr. Andrea Slobodníková Ed.D. – Krajská asociácia rómskych iniciatív

Mgr. Nataša Slobodníková – Krajská asociácia rómskych iniciatív

Mgr. Andrea Bučková – aktivistka

Mgr. Zuzana Havírová – Rómske advokačné a výskumné stredisko

Mgr. Zuzana Szabová – Centrum komunitného organizovania

Mgr. Radka Kečkešová – riaditeľka materskej školy

Ing. Denisa Sciránková – PR manažérka

Mgr. Katarína Krejčíková – občianske združenie eduRoma

Mgr. Lucia Machavová – manažérka

Mgr. Jolana Nátherová – sociálna pracovníčka

Mgr. Štefan Náther – Nádej deťom

Mgr. Katarína Wagnerová, špeciálny pedagóg

Ing. Anna Hvizdáková – učiteľka materskej školy

Ladislav Duda – občianske združenie Romix

Mgr. Viktor Teru – Národný facilitátor Rómskeho vzdelávacieho fondu (REF)

Erika Godlová – prekladateľka

Anina Botošová – odborníčka na sociálnu politiku

Mgr. Zuzana Neupauer – občianske združenie eduRoma

Marek Szilváši, PhD. – výskumník

Michal Zálešák – Euróspke centrum pre práva Rómov (ERRC)

Mgr. Ivan Mako – Združenie mladých Rómov

Mgr. Shosana Chovan, doktorandka na Ústave psychológie a zdravia a metodológie výskumu, Lekárska fakulta UPJŠ Košice

Magda Kmeťková – predsedkyňa Zdieľanie, o. z.

Beata Hirt, Komunitná nadácia Zdravé mesto

Slávka Mačáková – ETP Slovensko

PhDr. Klára Orgovánová, riaditeľka Rómsky inštitút

Mgr. Peter Németh, odborný garant, Komunitné centrum

Mgr. Tina Gažovičová – odborníčka na inkluzívne vzdelávanie

Maroš Chmelík – Centrum komunitného organizovania

Alexander Mušinka – Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove

Miroslav Pollák – občianske združenie Krásny Spiš

Ján Orlovský – riaditeľ nadácie Otvorenej spoločnosti v Bratislave (OSF)

 

Ján Schneider

Foto: Koloman Lovaš

Zdroj: Edu Roma – partner Rómskej tlačovej organizácie Romata