• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Prezidentka menovala vládu Igora Matoviča, nový premiér nebol poslom dobrých správ

Nová vláda po podpise koaličnej zmluvy absolvovala spolu s prezidentkou menovací ceremoniál v prezidentskom paláci v rúškach a rukaviciach. Prezidentka apelovala na zodpovednosť nového kabinetu a záväzok slúžiť ohrozenej krajine a jej občanom.  Vláda po menovaní prevzala ministerstvá a na prvom rokovaní riešila prioritne situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa po odovzdaní menovacích dekrétov prihovorila novému premiérovi,  ministerkám a ministrom týmito slovami:  

„Dovoľte mi, aby som vám zablahoželala k vymenovaniu do významných funkcií nášho štátu.

Tak ako vaši predchodcovia, aj vy ste sa stali členmi vlády po tom, ako ste zložili sľub, že budete zachovávať vernosť Slovenskej republike. Sľúbili ste, že svoje povinnosti budete plniť v záujme občanov, že budete zachovávať ústavu a zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.
Potom, čo členovia vlády v minulosti takýto sľub zložili, si niektorí z nich vybrali možnosť, že sa podľa svojho sľubu nesprávali. So všetkým dôrazom a naliehavosťou musím konštatovať, že vy takúto možnosť nemáte. Doba a situácia je natoľko vážna, že dnes si inú vládu ako ústavne konajúcu, poctivú, pracovitú, obetavú, odvážnu, rozhodnú a zodpovednú dovoliť nemôžeme. To, že svoje povinnosti budete plniť v záujme občanov, je vašou svätou povinnosťou, lebo práve od vás do značnej miery závisí, ako prejde Slovenská republika svojou ťažkou skúškou.

Dnes nepreberáte iba moc, dnes preberáte najmä zodpovednosť za republiku a jej obyvateľov. Každé zlyhanie, ktoré je za obvyklých pomerov len predmetom mediálnej kritiky, by dnes ohrozilo to základné, čo nám všetkým dáva šancu, aby sme situáciu zvládli.

Našim spoločným základom, fundamentom, na ktorom stojíme, je vzájomná dôvera. Dôvera občanov, že predstavitelia štátnej moci konajú v ich záujme, a dôvera vás, že občania prijmú vaše pokyny, opatrenia a odporúčania, ktoré im dáte, za svoje. Vzájomnú dôveru si preto musíme budovať, pestovať a chrániť každý deň znovu a znovu.

Dnes nie je čas na to, aby sme sa delili a vyhraňovali na nedôležitom. Dnes je nevyhnutné, aby sme konali ako organizované, súdržné a súcitné spoločenstvo, v ktorom si každý bude klásť otázku: čo môžem ja osobne urobiť preto, aby sme spoločne uspeli.

V čase, ktorý je pred nami, bude dôležité líderstvo. Naša krajina potrebuje silných a hodnotovo pevných lídrov spomedzi štátnikov, ale aj spomedzi všetkých profesií, ktoré môžu byť teraz nápomocné. S plným vedomím zodpovednosti musíme krajinu previesť týmto ťažkým obdobím.

Ľudia vám vo voľbách dali veľkú dôveru na dôležité zmeny, ktoré naša spoločnosť potrebuje. Skôr, ako sa budete môcť tejto veľkej úlohy prebudovania mnohých pilierov našej spoločnosti naplno ujať, stojí pred vami ešte iná dôležitejšia a bytostnejšia úloha. A to ochrániť čo najviac ľudských životov v súboji s neviditeľným nebezpečenstvom. Len ťažko si predstaviť zadanie, ktoré by bolo náročnejšie. Verím však, že táto úloha nás všetkých zomkne, sústredí pozornosť na to dôležité a napokon budete vládu vykonávať, a teda slúžiť stmelenému a posilnenému národu Slovákov a príslušníkov národnostných menšín žijúcich na Slovensku.

Vážený pán premiér, vážení členovia vlády, dôverujem tomu, že budete vláda múdra, vláda zjednocujúca, okolo ktorej sa všetci zomkneme. Želám nielen vám, ale všetkým obyvateľom republiky, aby sme s odstupom rokov mohli povedať: v marci 2020 prevzal zodpovednosť vládny kabinet, ktorý urobil pre Slovenskú republiku historicky významnú službu. K jej naplneniu vám budem z plných síl nápomocná a prajem v nej veľa úspechov.“

Premiér Igor Matovič v prvý deň vládnutia nebol poslom dobrých správ. Ohlásil rekordný denný počet 41 nových potvrdených prípadov. Premiér kritizoval štátne inštitúcie za to, že lekári a zdravotníci museli týždne čakať na ochranné prostriedky.  Celkový počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom je k dnešnému dňu 178. Podľa nového ministra zdravotníctva Mareka Krajčiho máme na Slovensku 3000 testovacích súprav, ktoré sa zrejme minú za 10 dní. Ďalšie kroky a opatrenia na boj s koronavírusom a podporu ekonomiky ohlási nový kabinet v pondelok.

 

Ján Schneider

Zdroj: FB prezidentky Zuzany Čaputovej a premiéra Igora Matoviča