• 4U Slovensko
 • +421 911 797 207
 • redakcia@romata.sk

Rómsky vzdelávací fond opäť ponúka mladým Rómkam a Rómom štipendiá

V rámci programu Podpora vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov sú otvorené možnosti štipendií na rekvalifikácie, alebo získanie maturity. Cieľom programu je zvýšiť počet Rómov s dosiahnutým aspoň stredným odborným vzdelaním, ktorí budú mať vzdelanie a všetky požadované mäkké zručnosti (soft skills) potrebné na úspešné uplatnenie sa na trhu práce.

Rekvalifikuj sa!

Jednou z možností zapojenia sa do programu je absolvovanie rekvalifikačného kurzu, a tým zvýšenie pravdepodobnosti úspešného zamestnania.

Kritériá výberu:

 • rómsky pôvod uchádzača
 • vek od 18 do maximálne 30 rokov
 • nezamestnaný
 • trvalý pobyt v rámci Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja

Druh podpory:

– školné
– podpora počas štúdia
– tréning zameraný na získanie osobnostných zručností (soft-skills) – pomoc pri hľadaní zamestnania

Táto výzva je priebežne otvorená až do vyčerpania finančných zdrojov.

Prihláška na štipendijnú podporu rekvalifikácie je TU.

Pre bližšie informácie kontaktuje pani Mgr. Ivanu Novákovú inovakova@romaeducationfund.org, tel. 0517754114.

Máš výučný list a chceš MATURITU?

V akademickom roku 2020/2021 bude poskytnutá podpora 25 mladým rómskym študentom externého štúdia z Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja, ktorí študujú odbory aktuálne vyžadované trhom práce.

Ak si nezamestnaný a máš záujem získať maturitné vysvedčenie ako externý študent strednej školy, tak neváhaj, prihlás sa na strednú školu s maturitou a podaj si žiadosť o štipendium z Rómskeho vzdelávacieho fondu!

 

Kritériá výberu:

 • rómsky pôvod uchádzača
 • vek od 18 do maximálne 30 rokov
 • študent externého štúdia strednej školy v školskom roku 2020/2021 v odbore, ktorý aktuálne vyžaduje trh práce
 • nezamestnaný
 • trvalý pobyt v rámci Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja

Druh podpory:

– štipendium
– školné
– podpora počas štúdia
– tréning zameraný na získanie osobnostných zručností (soft-skills) – pomoc pri hľadaní zamestnania

Termín podavania prihlášok: 31. August 2020

Prihláška na maturitné štipendium je TU.

Prihlášky žiadateľov budú posudzované odbornou komisiou až po doručení potvrdenia o prijatí na štúdiu. V prípade potreby poradenstva a konzultácie ohľadom výberu stredných odborných škôl kontaktujete kanceláriu Rómskeho vzdelávacieho fondu.

Táto výzva je otvorená do naplnenia počtu uchádzačov. Pre bližšie informácie kontaktujte Mgr. Ivanu Novákovú inovakova@romaeducationfund.org, tel. 0517754114.

Zdroj: Roma Education Fund Slovakia