• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila Hodonín a Brno

Zuzana Čaputová prišla do Brna na pozvanie predsedu českého ústavného súdu Pavla Rychetského. Cestou sa zastavila v Hodoníne, aby uctila pamiatku prvého československého  prezidenta Tomáša Garrigue Masaryka pri príležitosti 170. výročia jeho narodenia.

Podľa slov prezidentky sa prezident rezident Masaryk sa rozhodujúcou mierou pričinil o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov a dlhých 17 rokov viedol fungujúci demokratický štát.

„Jeho vzdelanie, vedecká a pedagogická činnosť, znalosť cudzích krajín a jazykov, skúsenosti, vysoká osobná morálka a dôstojné vystupovanie sú príkladom štátnika, ktorý na dlho zostal nedosiahnuteľným vzorom. „Nebát se a nekrást“ je heslo, ktoré vyjadrovalo jeho myšlienky a názory. Pripomenula som si, čím všetkým sa prezident Masaryk zaslúžil o spoločný štát a o Slovensko“, povedala Zuzana Čaputová v Hodoníne.

Po uctení pamiatky prvého československého prezidenta sa prezidentka Zuzana Čaputová presunula do Brna.

Prvýkrát som navštívila Brno ako prezidentka. Primátorke Markéte Vaňkovej ďakujem za milé privítanie. Rozprávali sme sa aj o tom, že tisícky Slovákov tu študujú alebo tu našli svoj nový domov a mestom sa často ozýva slovenčina.

Do Brna som som prišla na pozvanie predsedu Ústavného súdu Českej republiky Pavla Rychetského. Na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti 100. výročia prijatia Ústavnej listiny Československej republiky som dostala príležitosť osloviť auditórium, ktoré si ako právnička ctím a vážim.

Svojou demokratickou povahou sa ústavná listina vo vtedajšej dobe zaradila medzi najvyspelejšie ústavy sveta. Prvýkrát v dejinách ustanovila ústavný súd ako výlučnú súdnu inštitúciu na kontrolu ústavnosti. Môžeme byť právom hrdí na to, že sa to stalo v našom spoločnom štáte a na to, že ústavná listina bola prijatá aj s podporou všetkých slovenských poslancov národného zhromaždenia.

Ústavné súdy sú nenahraditeľné pri ochrane nezávislosti súdnej moci, čo v súčasnosti naberá na význame v našom regióne. Viaceré postkomunistické krajiny čelia mnohým problémom v justícii, ktorých následkom je kritická miera nedôvery verejnosti.

Veľkosť problémov v justícii podľa môjho názoru často zodpovedá nedostatočnej schopnosti sebareflexie sudcovského stavu.
Ak táto schopnosť absentuje, súdna moc nie je schopná očistiť sa od nehodných sudcov, ktorých konanie je za hranicou dovoleného.
Mnohých politikov potom láka prevziať riešenie do svojich rúk a urobiť rázne a radikálne kroky, často bez rešpektu k nezávislosti súdnictva.

Rola ústavných súdov je aj v tomto kontexte nezastupiteľná. Cieľom musí byť zlepšenie stavu spôsobom, aby sa pnutie medzi jednotlivými mocami napokon ustálilo, hoci len v krehkej rovnováhe“, zdôraznila prezidentka Zuzana Čaputová.


Ján Schneider

Zdroj: FB Zuzany Čaputovej