• 4U Slovensko
 • +421 911 797 207
 • redakcia@romata.sk

Politické strany podpísali memorandum, ktoré má zlepšiť život Rómov na Slovensku

 

Sedem slovenských politických strán sa dnes prihlásilo k Memorandu Rómov a Rómiek žijúcich na Slovensku. Memorandum  obsahuje 12 požiadaviek, ktoré majú viesť k systémovým zmenám v oblasti vzdelávania, sociálnej a zdravotnej situácie Rómov. Iniciatíva Opre Roma – Rómovia za lepšie Slovensko a Európu, ktorá je autorom memoranda, tiež žiada odčleniť Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity od ministerstva vnútra, či zvýšiť počet Rómov pracujúcich vo verejnej a štátnej správe. Zástupcovia strán svojím podpisom odsúdili aj nenávistné prejavy voči Rómom.

Memorandum na základe podnetov od samotných Rómov a Rómiek zostavila apolitická iniciatíva Opre Roma – Rómovia za lepšie Slovensko a Európu. Tá spája 11 rómskych starostov, viac ako 100 rómskych miestnych poslancov, občianske organizácie, osobnosti, ale aj bežných rómskych občanov. Dokument reaguje na nesystematické riešenia problémov týkajúcich sa chudobných Rómov a Rómiek, ako aj na neustále sa zhoršujúcu situáciu vo všetkých oblastiach života, na narastajúci extrémizmus a prehlbujúcu sa diskrimináciu. 

Napĺňať 12 požiadaviek z Memoranda sa zaviazali strany SaS, Za ľudí, PS/Spolu, KDH, Most-Híd a SMK.

Podľa riaditeľa iniciatívy Csabu Horvátha sú požiadavky v Memorande výsledkom intenzívnej práce s ľuďmi v regiónoch. “Chceme spájať Rómov, aby bolo počuť ich hlas aj na národnej úrovni. Je potrebné, aby Rómovia a Rómky dostávali priestor zapájať sa do vecí verejných. Aby sa nehovorilo o nich bez nich,” uviedol Csaba Horváth.

Ocenil aj to, že zástupcovia politických strán Memorandum Rómov a Rómiek žijúcich na Slovensku prišli podpísať a podporiť požiadavky rómskej menšiny.

„Ja si myslím, že dnes je to historický moment, že zástupcovia politických strán prišli a podpísali naše memorandum. Pevne verím a dúfam v to, že zástupcovia politických strán svoje slová dodržia. Budeme určite za nimi chodiť a nebudeme ľahostajní k tomuto memorandu. Naším cieľom je, aby sme v ďalšom volebnom období dosiahli tie ciele, ktoré sme v tomto memorande naformulovali,“ zdôraznil Csaba Horváth.   

Dopĺňa ho Eugen Radič, rómsky starosta obce Martinová: “Máme mnoho lokálnych skúsenosti a môžeme byť nápomocní. Ponúkame riešenia, ale sami to nezvládneme. Chcem ale vyzvať Rómov a Rómky, aby išli 29. Februára voliť, pretože nám nemôže byť jedno, kto za nás bude rozhodovať. Nemôžu to byť fašisti, ktorí sa dostanú do parlamentu.” Obec Martinová má 211 obyvateľov, z ktorých sa 70 % hlási k rómskej národnosti. Do úradu nastúpil starosta Radič v roku 2010 v situácii, keď bola obec v exekúcii. Dnes už v jeho obci neexistuje záškoláctvo, všetky domácnosti majú elektrinu, obyvatelia pracujú a platia miestne dane. Obec zveľaďujú aj za pomoci miestnych rómskych občianskych združení.

 

Slávnostné zverejnenie a podpis Memoranda Rómov a Rómiek na Slovensku je jedným z vyvrcholení kampane Tvoja Voľba je tvoj hlas. Ňou sa usiluje apolitická iniciatíva Opre Roma – Rómovia za lepšie Slovensko a Európu mobilizovať Rómov a Rómky, aby išli voliť a nezahodili svoj hlas. Na memorandum tak nadväzujú ďalšie aktivity v regiónoch. S Rómami na celom Slovensku sa stretáva 45 koordinátorov, preberajú s nimi požiadavky memoranda a motivujú ich ísť zodpovedne voliť. Cieľom je získať 15 000 podpisov pod memorandum.

Ján Schneider

Rómska tlačová agentúra Romata má česť zverejniť text Memoranda:

 

Memorandum Rómov a Rómiek žijúcich na Slovensku – naše požiadavky adresované predstaviteľom politických strán:

Predstavitelia politických strán, zdvorilo vás žiadame, aby ste svojím podpisom potvrdili, že v prípade vášho zvolenia do parlamentu budete pamätať na požiadavky Rómov a Rómiek žijúcich na Slovensku spísané v tomto Memorande, že budete dbať o to, aby sa tieto požiadavky riešili systémovo a že sa pričiníte o reálne, merateľné zlepšenie života Rómov a Rómiek na Slovensku. Svojím podpisom sa tiež zaväzujete, že budete vystupovať proti prejavom anticiganizmu, dehumanizácii, proti nenávistným prejavom, ohováraniu a urážkam Rómov a Rómiek.

12 požiadaviek Rómov a Rómiek

 1. Zvýšiť kvalitu vzdelávania rómskych žiakov.
 2. Zabezpečiť pôsobenie rómskych asistentov v materských a základných školách a zabezpečiť ich financovanie zo štátneho rozpočtu.
 3. Vyriešiť problém vysporiadania pozemkov pod rómskymi osídleniami.
 4. Rozšíriť infraštruktúru samospráv v oblasti pitnej vody, kanalizácie a miestnych komunikácií.
 5. Podporiť výstavbu sociálneho bývania a bývania prostredníctvom mikropôžičiek.
 6. Zvýšiť zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných Rómov s nízkym, alebo žiadnym vzdelaním prostredníctvom zamestnávania v sociálnych podnikoch a zlepšiť legislatívne podmienky fungovania sociálnych podnikov.
 7. Zabezpečiť financovanie miestnej občianskej poriadkovej služby, zdravotných osvetárov a terénnych pracovníkov zo štátneho rozpočtu.
 8. Vyčleniť finančné prostriedky na podporovanie zamestnávateľov Rómov.
 9. Odčleniť Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity od Ministerstva vnútra a posilniť jeho kompetencie.
 10. Zvýšiť počet Rómov pracujúcich vo verejnej a štátnej správe.
 11. Vyhradiť viac programového času v štátnom rozhlase a televízii pre rómsku národnostnú menšinu.
 12. Odstrániť geografické, finančné a iné prekážky, ktoré bránia dostupnosti služieb zdravotnej starostlivosti.