• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Do Bratislavy príde okolo 500 Rómov a Rómiek z celého Slovenska

Nechystajú sa protestovať pred úradom vlády, či parlamentom. Nepripravujú  žiadne etnické nepokoje. Rómovia a Rómky žijúci v našej krajine sa prídu pozrieť na podpis Memoranda Rómov a Rómiek, ktoré pripravila iniciatíva Opre Roma – Rómovia za lepšie Slovensko a Európu.

Najväčšia apolitická rómska iniciatíva v našej krajine momentálne spája 11 rómskych starostov, viac ako 100 rómskych miestnych poslancov, občianske organizácie, osobnosti, ale aj vyše 10 000 rómskych občanov a občianok.

Iniciatíva vznikla najmä preto, aby sa stala počuteľným rómskym hlasom. Priamo u Rómov a Rómiek doma, v osadách a marginalizovaných komunitách sa rómski dobrovoľníci rozprávali so svojimi bratmi a sestrami a zisťovali, čo ich najviac trápi. Je potrebné si uvedomiť, že často ide o nenaplnené základné ľudské potreby. Preto treba, aby bol naliehavý rómsky hlas vypočutý na regionálnej a celoslovenskej úrovni. Aby boli rómske požiadavky nielen vypočuté, ale aj reálne riešené ako akútne. A samozrejme treba aj dohliadať na to, aby boli sľuby dané Rómom a Rómkam aj dodržané. Na základe analýzy odpovedí dotazníka iniciatíva Opre Roma – Rómovia za lepšie Slovensko a Európu sformulovala do Memoranda 12 požiadaviek, ktoré už v sobotu 22. februára predloží predstaviteľom politických strán. Tak, aby sa verejne zaviazali, že sa oprávneným rómskym požiadavkám, vyplývajúcim z ich dennodenných problémov, budú aj venovať a riešiť ich.  

„Opre Roma nie je o dnešku...momentálne je, ale Opre Roma je o budúcnosti mojich detí, tvojich detí, hocikoho...nás, lebo my máme tiež budúcnosť v našich deckách. A keď necháme to, čo sa deje dnes, keď dovolíme rasistické útoky, fašizmus, kde sa dostaneme? Opre Roma musí byť tá iniciatíva, ktorá sa postaví tomuto celému a bude dávať hlas ľudu, bude sa snažiť presadiť hlas ľudu a v konečnom dôsledku to ešte aj skontrolovať, či to aj splnili, alebo nesplnili a keď nie, tak klepnúť po prstoch. A preto sú tam ľudia, preto sme tam starostovia...a čím viac ľudí sa tam zapája, tým lepšie, lebo masa ľudí má svoj hlas a svoju silu...“ povedal Aladár Bari, rómsky starosta obce Radnovce, jeden zo zakladateľov  iniciatívy Opre Roma  – Rómovia za lepšie Slovensko a Európu.

A práve zástupcovia tejto Rómskej masy, okolo 500 Rómov a Rómiek z celého Slovenska sa prídu v sobotu do Bratislavy pozrieť na podpis Memoranda Rómov a Rómiek, žijúcich na Slovensku. Na slávnostnom podujatí budú okrem iného vidieť, ako zástupcovia politických strán svojím podpisom verejne deklarujú, že sa požiadavkami rómskeho etnika v našej krajine mienia reálne zaoberať aj po parlamentných voľbách.

Víziou apolitickej iniciatívy Opre Roma – Rómovia za lepšie Slovensko a Európu je demokratické Slovensko ako plnohodnotný členský štát Európskej únie. Slovensko, kde Rómovia a Rómky majú nielen rovnaké práva a povinnosti, ale aj reálne príležitosti na  uplatnenie a skvalitnenie svojich životov. Slovensko, kde nie je Rómom a Rómkam upierané právo na vzdelanie, zamestnanie, dôstojné bývanie a zdravotnú starostlivosť. Slovensko, kde všetci ľudia žijú v pokoji a mieri, vzájomnom rešpekte a harmónii.

Ján Schneider

Kamera, foto: Ján Schneider, Ján Strkáč, Koloman Lovaš