• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Rómovia na Slovensku mobilizujú Rómov, aby išli voliť

V našej krajine žije okolo 35-40% Rómov a Rómiek v marginalizovaných rómskych komunitách. V osadách, ghetách, mimo alebo na okraji obcí a miest.  To sú tí „viditeľní“ Rómovia. Podľa aktuálneho prieskumu Európskej únie je v marginalizovaných rómskych komunitách na Slovensku až 85% domácností ohrozených chudobou. Okrem toho, že – až na výnimky - nemajú prakticky z čoho žiť a nedokážu sa odraziť od sociálneho dna, ide v segregovaných rómskych komunitách o absenciu základných životných potrieb: jedla, dôstojného bývania, pitnej a aj teplej vody, hygieny, elektrickej energie a tepla.

Cieľom apolitickej iniciatívy Opre Roma – Rómovia za lepšie Slovensko a Európu je pomôcť túto situáciu zmeniť.

Lídri neoficiálne najpočetnejšej národnostnej menšiny v našej krajine nechcú tentoraz nič nechať na náhodu. Rozhodli sa mobilizovať čo najväčší počet Rómov. Nejde o revolúciu, alebo masové rasové nepokoje. Iniciatíva Opre Roma – Rómovia za lepšie Slovensko a Európu rozbehla mobilizačnú kampaň Tvoja voľba je tvoj hlas. Rómovia ale nevyzývajú Rómov a Rómky voliť niekoho, alebo proti niekomu. Rómski dobrovoľníci a aj rešpektovaní lídri vysvetľujú svojim bratom a sestrám v osadách, ghetách, všade tam, kde žijú, aké dôležité je voliť. Aby mysleli na budúcnosť svojich detí a nezahodili v parlamentných voľbách svoj hlas.

 „Bývam v Moldave v ghette, máme tu veľa problémov. S Opre Roma chceme dosiahnuť, aby náš hlas bol vypočutý v parlamente. Preto prosím Rómov, aby išli voliť,“ povedal Milan Igor Hudák, rómsky aktivista z Moldavy nad Bodvou.

V našej krajine je už 30 rokov reálny fakt, že rómska menšina je na tom zo všetkých najhoršie. Čo sa týka základných životných potrieb a všetkého, čo s nimi súvisí. Príčiny sú jasné, ich reálne dôsledky sú viditeľné. Známe sú aj funkčné riešenia. Aby rómska komunita neostala na Slovensku na úplnom dne sociálnej priepasti, musí sa zmobilizovať. Pretože už aj Rómom je jasné, že nikto iný to za Rómov neurobí.  

Práve kampaň iniciatívy Opre Roma – Rómovia za lepšie Slovensko a Európu, nazvaná Tvoja voľba je tvoj hlas, má jednoznačný cieľ: mobilizovať čo najviac Rómov a Rómiek, aby 29. februára využili svoje volebné právo. 

Ján Schneider

Kamera, foto: Ján Schneider, Ján Strkáč, Koloman Lovaš