Rómske osobnosti reagujú na necitlivé vyjadrenia voči rómskej národnostnej menšine.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

A kde sú Rómovia ?

Rómske osobnosti reagujú na necitlivé vyjadrenia voči rómskej národnostnej menšine.

Predseda NR SR Andrej Danko nedávno označil Luciu Ďuriš Nicholsonovú (SaS) za "cigánočku zo SaS-ky". Podľa mnohých politických predstaviteľov, strany SaS a samotnej Nicholsonovej, je toto označenie urážkou ženy, matky a podpredsedníčky parlamentu. Zabudli však, že urážka sa týka aj Rómov, ktorých Danko znížil na úroveň hanlivého označenia. 

Koncom januára bola zverejnený otvorený list podpísaný viac ako stovkou rómskych aj nerómskych osobností verejného života. V ňom dávajú do pozornosti urážlivé vyjadrenia vo vzťahu k rómskej menšine vo verejnom priestore a na pôde parlamentu.

Celé znenie otvoreného listu:

Vyjadrenie Andreja Danka v diskusii televízie TA3 na adresu Lucie Ďuriš Nicholsonovej vyvolalo v našej spoločnosti oprávnenú kritiku. Necitlivý jazyk politických špičiek je neakceptovateľný, vyjadrenia viacerých politikov (vrátane vrcholových zástupcov strany SaS) o Rómoch sú dávno za hranicou slušnosti.

Zaráža nás, že nenachádzame citlivosť voči národnostnej menšine vo vyjadreniach volajúcich po citlivosti. Spontánna reakcia L. Ďuriš Nicholsonovej je pre nás nezrozumiteľná. Prečo je pridelenie etnickej príslušnosti pre ňu urážkou ženy, matky a podpredsedníčky parlamentu? Rovnako nerozumieme výzve osobností z 30. januára. Bude im stačiť, ak sa Andrej Danko ospravedlní pani Nicholsonovej? Na Rómky a Rómov zabudli?

Kde sa v spleti výhrad, výziev a reakcií stratili Rómovia? Rozumieme potrebe upozorňovať na urážlivé vyjadrenia vo vzťahu k etnickým menšinám vo verejnom priestore, nerozumieme však, prečo osobnosti žiadajú o ospravedlnenie za tento výrok iba vo vzťahu k pani Nicholsonovej. Nemal by sa pán Danko ospravedlniť Rómkam a Rómom za to, že necitlivý názov ich etnickej skupiny použil ako súčasť urážky?

Chceme veriť, že všetky spomenuté reakcie sa zastávajú aj Rómov a Rómok. Chceme veriť, že nie sú len dobrou príležitosťou na boj proti A. Dankovi, ale úprimným rozhorčením sa nad vulgarizáciou verejného priestoru a nesúhlasom s vyťahovaním „rómskej karty“ a polarizáciou spoločnosti.

 

Neviditeľné Rómky a neviditeľní Rómovia:

 

Doc. Jurina Rusnáková, PhD., riaditeľka Ústavu romologických štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Zuzana Kumanová, PhD., štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia In Minorita

PhDr. Zuzana Kusá, CSc., samostatná vedecká pracovníčka, Sociologický ústav SAV

Erika Godlová, prekladateľka

Mgr. Lýdia Gabčová, projektová manažérka

PhDr. Alena Rochovská, PhD., vedecká pracovníčka PriF UK

Mgr. Agnes Horváthová, štatutárna zástupkyňa OZ Rómsky dom – Romano kher

Mgr. Gabriela Gáborová, starostka obce Vtáčkovce

Mgr. Igor André, riaditeľ Kežmarskej platformy pre sociálne začlenenie, n. o.

Mgr. Roman Čonka, Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, šéfredaktor Romano nevo ľil

Mgr. Branislav Oláh, terénny sociálny pracovník, novinár

PhDr. Arne B. Mann, CSc., etnológ

Mgr. Daniel Škobla, PhD., sociológ

OZ EduRoma, Bratislava

Mgr. et Mgr. Emil Samko, PhD., prezident Komory obrody rómskeho národa

Mgr. Viktor Teru, národný facilitátor Rómskeho vzdelávacieho fondu

Mgr. Zuzana Havírová, výskumníčka, Rómske advokačné a výskumné stredisko

PhDr. Katarína Vanková, PhD., odborná asistentka, Ústav romologických štúdií UKF v Nitre

Mgr. Roman Eštočák, regionálny koordinátor

Erika Strapkó, operátorka predaja

Renata Berkiová, romistka

Jitka Votavová, manažérka štipendijného programu ROMEA, o. p. s.

František Jeleň, regionálny koordinátor

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD., riaditeľ RESOTY, vedúci Katedry sociálnej práce Jána Havlíka VŠZaSP sv. Alžbety

PhDr. Eva Sobinkovičová, riaditeľka MŠ

Michal Sivák, VŠ študent, Prešovská univerzita

Anina Botošová

Ingrid Adamová Lukáčová, stredoškolská učiteľka

PaedDr. Jan Cangár, dôchodca

Mgr. Andrea Bučková, aktivistka

Mgr. Marián Ikri, sociálny pracovník

Mgr. Ondřej Poduška, etnológ

Mgr. Silvia Hricková, poslankyňa MZ Košice Nad jazerom, odborná garantka sociálnych služieb, riaditeľka SISA n. o.

Bohdan Smieška, tréner, facilitátor, konzultant

Ingrid Čičová, terénna pracovníčka

Július Berky, aktivista

Katka Tresťanská, osobná asistentka

Bc. Kristína Seredová, terénna pracovníčka

Mgr. Miriam Mahajová

Mgr. Simona Mitrášová, terénna sociálna pracovníčka

Ing. Dominik Pompa

PhDr. Július Rusnák, starosta obce Ochtiná

Doc. PhDr. Jozef Ravasz, PhD., Inštitút pre romologický výskum, metodiku a praktickú aplikáciu – Dunajská Streda

Marek Hojsík, CEU

Lýdia Mirgová

Drahomíra Poláková

Mária Hušová

Andrea Siváková, študentka

Mgr. Andrea Bagóčiová, garantka komunitného centra Modrany

Mgr. Tomáš Ščuka, regionálny koordinátor

Mgr. Vladimíra Dunková, odborná garantka KC Krompachy

Dalibor Gábor, študent

Mgr. Róbert Adam, odborný garant KC

Bc. Miriama Plešová, VŠ študentka, UK Bratislava

Ladislava Mirgová, VŠ študentka

Mgr. Petra Bojková

Mgr. Eva Demeterová, učiteľka

Mgr. Iveta Pompová

Mgr. Tomáš Hrustič, PhD., výskumný pracovník

Mgr. Katarína Döme, prekladateľka

Mgr. Jarmila Vaňová, terénna sociálna pracovníčka, učiteľka, novinárka, OZ Roma media

Mgr. Tatiana Plešková

Bc. Renáta Tománková, terénna pracovníčka

Mgr. Božena Tokárová, štátna radkyňa

Bc. Miroslav Balog, VŠ študent, Technická univerzita Košice

Ing. Ingrid Kosová, manažérka škôl a školských zariadení

Mgr. Edita Rigová, SGI

Mgr. Vlasta Tökolyövá, politologička

Ing. Monika Končalová, HR špecialista

Marek Lukáč, VŠ pedagóg

Jarmila Lajčáková, CVEK

Mgr. Monika Horváthová

PhDr. Zuzana Brňáková

PhDr. Martin Brňák, PhD.

Miroslava Hapalová, žena, matka, psychologička

Mgr. Jana Gáborová – Kroková

OZ Únia rómskej telesnej výchovy a športu

Mgr. Katarína Horváthová, odborná pracovníčka v KC

Július Pecha

PhDr. Frantisek Drozd, PhD., člen predstavenstva Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Bc. Miroslav Oláh, strategický riaditeľ, vizionár, Gemerské romologické, kultúrne a výskumné stredisko

Tatiana Matulayová, VŠ pedagogička

Rastislav Pivoň, romista

Mgr. Ingrid Ďurinová, sociálna pedagogička OZ Proti prúdu, spolupracovníčka Romano nevo ľil

Darina Tököliová, učiteľka

Zuzana Révészová st., učiteľka a aktivistka

Aneta Jurgovianová, stredoškolská špeciálna pedagogička

Bc. Robby Géza, terénny sociálny pracovník, Rankovce

Mgr. Karol Horváth, terény sociálny pracovník, pomocný vychovávateľ, Medzev

Mgr. Miriama Gáborová, terénna sociálna pracovníčka

Jana Bendžalová, sociálna pedagogička

Marcela Adamová, MPA manažérka

Mgr. Viera Šandorova, Klub aktívnych žien na Slovensku, vedúca výchovy súkromnej základnej školy

Mgr. art. Magdaléna Kmeťková, scenáristka, režisérka, OZ Zdieľanie, Bratislava

Alexander Mušinka, vedecký pracovník, Prešov

Peter Kudráč, OZ Róm Podskalky, Humenné

Milena Tokárová, konateľka Easy services s. r. o., Sačurov

Pavel Berko, vychovávateľ v DeD, Kremnica

Roman Csikos, Prešov

Zuzana Pálošová, SAMRS, Dunajská Streda

Zuzana Tordová, sociálna pracovníčka, Levice

Eva Ferková, terénna pracovníčka, Revúca

Peter Havír, RAVS, Skalica

Oto Hudec, umelec, Košice

Nina Beňová, etnologička, OZ Proti prúdu

Ing. Mgr. Gabriela Radičová, riaditeľka školy

Ján Radič

Bc. Peter Koky, asistent osvety zdravia

Oľga Tökölyová, knihovníčka, Martin

JUDr. Renáta Pankievičová, podpredsedníčka OZ Ďakujem – „Paľikerav“

Mgr. et Bc. Ivan Žiga, štatutár OZ Ďakujem – „Paľikerav“

Ivan Mižigár, terénny pracovník

Natasa Matulayová, projektová manažérka

Bc. Juraj Tancoš, EU Family Support Officer, Veľká Británia

Mgr. Daniela Fiľakovská, PhD., vedecko-výskumná pracovníčka

Mgr. Monika Ebibi Komorová

Oľga Bagarová, VŠ študentka, PriF UK

PhDr. Irena Vitálošová, PhD., sociálna pracovníčka

Bc. Šimon Pokoš

Ing. Jozef Mezei, PhD., Academia vzdelávania a výchovy, Bratislava

Jozef Červeňák, Asociácia ARMO SR

PaedDr. ThDr. Eugen Fejczo, PhD.