• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Začína sa volebná mobilizácia Rómov a Rómiek

Nezávislá apolitická iniciatíva Opre Roma – Rómovia za lepšie Slovensko a Európu začala kampaň „Tvoja voľba je tvoj hlas“. Jej cieľom je, aby Rómovia  a Rómky na Slovensku išli voliť. Kampaň začala tlačovou konferenciou v Dome novinárov v Bratislave.

Iniciatíva Opre Roma – Rómovia za lepšie Slovensko a Európu momentálne spája 15 rómskych starostov, viac než 150 rómskych miestnych poslancov, občianske organizácie, osobnosti a vyše 15 tisíc rómskych občanov a občianok. Aktívne poukazuje na nesystematické riešenia problémov, ktoré sa týkajú chudobných Rómov a Rómiek a na stále sa zhoršujúcu situáciu vo všetkých oblastiach ich života. Varuje aj pred nástupom extrémizmu, fašizmu, anticiganizmu a pred prehlbujúcou sa etnickou diskrimináciou.  

Iniciatíva vznikla najmä preto, aby sa stala počuteľným rómskym hlasom. Priamo u Rómov a Rómiek doma, v osadách a marginalizovaných komunitách sa rómski dobrovoľníci rozprávali so svojimi bratmi a sestrami a zisťovali, čo ich najviac trápi. Je potrebné si uvedomiť, že často ide o nenaplnené základné ľudské potreby. Preto je potrebné, aby bol naliehavý rómsky hlas vypočutý na regionálnej a celoslovenskej úrovni. Aby boli rómske požiadavky nielen vypočuté, ale aj reálne riešené ako akútne. A samozrejme treba aj dohliadať na to, aby boli sľuby dané Rómom a Rómkam aj dodržané. Na základe analýzy odpovedí dotazníka iniciatíva Opre Roma – Rómovia za lepšie Slovensko a Európu sformulovala 12 požiadaviek, ktoré chce predložiť ešte pred parlamentnými voľbami predstaviteľom politických strán. Tak, aby sa zaviazali, že sa oprávneným rómskym požiadavkám, vyplývajúcim z ich dennodenných problémov, budú aj venovať a riešiť ich.  

Okrem toho nezávislá apolitická iniciatíva Opre Roma  – Rómovia za lepšie Slovensko a Európu mobilizuje rómskych bratov a sestry, aby išli voliť. Aby nezahodili svoj hlas a uvedomili si, že „Tvoja voľba je tvoj hlas“. V žiadnom prípade nenabáda Rómov a Rómky na to, koho majú voliť. Len ich vyzýva a mobilizuje, aby voliť išli. Aj preto, že volebná účasť tých, ktorí sa hlásia na Slovensku k rómskej národnosti, je vo všetkých voľbách mizivá. Pritom rómske etnikum na Slovensku tvorí oficiálne okolo 150 tisíc Rómov a Rómiek, neoficiálne až okolo 450 tisíc.

„Bratia a sestry, 29. februára Slovensko volí. My, Rómovia môžeme teraz dokázať že nám nie je ľahostajný život tohto nášho krásneho Slovenska. Musíme dokázať, že patríme sem. Potrebujeme mať na Slovensku lepší život, lepšie podmienky, lepšie vzdelávanie. Môžeme to dokázať len tak, že 29. februára pôjdeme k urnám a zvolíme demokratické strany. Musíme spoločne na Slovensku poraziť fašizmus. Musíme spoločne dokázať, že chceme mier a pokoj na Slovensku. Využime svoje právo voliť, bratia a sestry, aby sme spoločne zmenili život každého jedného občana,“ apeluje Csaba Horváth, šéf iniciatívy Opre Roma  – Rómovia za lepšie Slovensko a Európu.

Víziou apolitickej iniciatívy je demokratické Slovensko ako plnohodnotný členský štát Európskej únie. Slovensko, kde Rómovia a Rómky majú nielen rovnaké práva a povinnosti, ale aj reálne príležitosti na  uplatnenie a skvalitnenie svojich životov. Slovensko, kde nie je Rómom a Rómkam upierané právo na vzdelanie, zamestnanie, dôstojné bývanie a zdravotnú starostlivosť. Slovensko, kde všetci ľudia žijú v pokoji a mieri, vzájomnom rešpekte a harmónii.

Ján Schneider

Foto: Koloman Lovas