• 4U Slovensko
 • +421 911 797 207
 • redakcia@romata.sk

10+1 otázok pre politické strany

Nadchádzajúce parlamentné voľby doslova pýtajú odpovede na mnohé otázky. A mnohé otázky aj zodpovedia. Tak, ako sme avizovali, musíme sa pýtať. Musíme položiť otázky, ktoré sa bytostne týkajú Rómov, žijúcich na Slovensku.

Relevantným politickým stranám, u ktorých predpokladáme minimálne záujem o rómsku menšinu a aj snahu riešiť problémy Rómov, verejne adresujeme 10+1 otázok. Tu sú:

 1. Aké sú základné príčiny vyčlenenia slovenských Rómov na okraj našej spoločnosti?
 2. Prečo je pre váš politický subjekt rómska menšina zaujímavá?
 3. Čo dokážete slovenským Rómom ponúknuť?
 4. Aké sú podľa vás základné problémy Rómov v našej krajine?
 5. Ktoré rómske problémy chcete prioritne riešiť?
 6. Akými konkrétnymi opatreniami mienite našim rómskym spoluobčanom pomôcť?
 7. Existuje na Slovensku relevantný subjekt, zastupujúci väčšinu Rómov?
 8. Je čas vypočuť oprávnené požiadavky rómskej minority?
 9. Je zastúpenie slovenských Rómov v regionálnej, celoslovenskej a európskej politike adekvátne, dostatočné a primerané?
 10. Prečo sa problémy Rómov napriek snahám o riešenia prehlbujú?
 11. Je „rómska problematika“ vôbec riešiteľná?

 

Tešíme sa na odpovede a priebežne ich budeme zverejňovať.

 

Ján Schneider