• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

V Bratislave začalo pracovné stretnutie iniciatívy Opre Roma – Rómovia za lepšie Slovensko

Ani nie mesiac po medzinárodnom pracovnom stretnutí Opre Roma vo Viedni, o ktorom sme vás informovali, sa dnes členovia a sympatizanti tejto iniciatívy stretli v užšom kruhu. Cieľom stretnutia je vyhodnotiť prvé výsledky dotazníkového prieskumu v slovenských marginalizovaných rómskych komunitách a nastavenie pokračovania prípravy stratégie nazvanej „Tvoja voľba je tvoj hlas“.

Na trojdňovom pracovnom stretnutí sa zišlo viac než 30 účastníkov. Členovia iniciatívy Opre Roma – Rómovia za lepšie Slovensko, zástupcovia Rumungrov, Olašských Rómov aj Sintov, rómski aktivisti, starostovia, ale aj mladí rómski študenti a priatelia Rómov zasadli k bohatému programu trojdňového rokovania. Otvoril ho Csaba Horváth, šéf iniciatívy Opre Roma – Rómovia za lepšie Slovensko a poďakoval všetkým, ktorí merali cestu z celého Slovenska a priatelia aj z Macedónska, Nemecka a Rumunska.

Opre Roma – Rómovia za lepšie Slovensko nie je politická iniciatíva. Ale hnutie, ktoré chce byť hlasom Rómov na Slovensku, pretože bohužiaľ mnohé rómske hlasy nie sú vypočuté. Iniciatíva vznikla pred tromi rokmi a 16. mája tohto roka bol v Košiciach zverejnený Manifest, ktorý doposiaľ podpísalo už viac než 16 tisíc signatárov. Stalo sa tak symbolicky v Pamätný deň rómskeho odporu.

Nezávislá apolitická iniciatíva Opre Roma – Rómovia za lepšie Slovensko si pred mesiacom na rokovaní vo Viedni okrem iného vytýčila cieľ vypracovať  podpornú kampaň nazvanú „Tvoja voľba je tvoj hlas“. Tá by mala mobilizovať Rómov, aby išli k volebným urnám v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Pracovné rokovanie dnes prioritne vyhodnocovalo a analyzovalo odpovede dotazníka realizovaného v slovenských marginalizovaných rómskych komunitách. Aktivisti sa pýtali Rómov na konkrétne problémy, ktoré ich najviac trápia.

„Na viaceré otázky sme dostali zaujímavé sa podnetné odpovede. Ale aj úsmevné a aj také, že všetko je OK. Zo zatiaľ tisícovej vzorky odpovedí rezonuje ako najvážnejší problém slovenských Rómov práca, zamestnanie. Jednoznačne sa nám potvrdilo, že Rómovia chcú pracovať. Narážajú ale pri tom na viacero prekážok. Ďalšími problémami sú dôstojné bývanie, porušovanie ľudských práv a anticigánizmus. Ale aj vzdelávanie rómskych detí, sociálne problémy, nedostatočná infraštruktúra v osadách. Rómovia pociťujú ako akútne problémy aj nutnosť posilnenia identity, zdravotnú starostlivosť, životné náklady, exekúcie, ale aj veci verejné či nevyhnutnosť cielene zamestnávať na základe kvót viac Rómov v samospráve a štátnej správe. Pozitívne prekvapivo vysoký počet Rómov zo zatiaľ vyhodnotenej vzorky deklaroval, že chce ísť voliť,“ zhrnul aktuálne výsledky prieskumu šéf hnutia Opre Roma – Rómovia za lepšie Slovensko Csaba Horváth.

Zber odpovedí v dotazníku pokračuje a každý Róm ho môže vyplniť aj elektronicky tu:

https://consultation.sszrg.sk/2020felmsk?fbclid=IwAR2UWzmDL4owvtwioMl3o52aCRUj3ncshIGMManToctx1l3hucWALjSbMio

Dotazníková kampaň je jedinečná, pretože mapuje reálne problémy reálnych ľudí. Po celkovej analýze odpovedí budú najdôležitejšie požiadavky slovenských Rómov predložené politickým stranám, ktoré kandidujú v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.

Iniciatíva Opre Roma – Rómovia za lepšie Slovensko je súčasťou medzinárodného hnutia Opre Roma, ktoré aktívne pôsobí už v ôsmich európskych krajinách.

„Prišli sme na to, že sa musíme zjednotiť, aby sme mali vplyv. A na jeho základe dosah na ľudí, ktorí rozhodujú o všetkom, čo spôsobuje diskrimináciu. Musíme sa zorganizovať tak, aby sme boli naozaj silným hlasom so silným vplyvom. Dokážeme prosperovať ale jedine vtedy, keď máme rovnaké šance a rovnaké pravidlá hry. Stále sme menšinou, ale keď sa pozriete napríklad na zastúpenie Rómov, Slovensko má najvyššie percentuálne zastúpenie Rómov z celkovej populácie...a toto je sila, ktorá má potenciál,“ zdôraznil na pracovnom rokovaní v Bratislave jeden zo zakladateľov medzinárodnej iniciatívy Opre Roma Željko Jovanovic.

„Zistil som, že sa musíme spájať preto, že je možné dokázať to, čomu nikto neverí. V našej komunite je milión čriepkov z externého prostredia, ktoré nás rozdeľujú. Na našej ceste sa snažíme, aby aj na Slovensku náš hlas rástol. Začali sme vo vašej krajine v roku 2011 a dnes sme už podstatne ďalej. Roky nám trvalo, aby sme so Zeljkom našli riešenie, ako sa dostať tam, kde sme. Prišli sme na to, že musíme byť vďační za to, že sa niekto obetoval pre nás, aby sme sa stali tým, kým sme. Tie hádky, ktoré sú medzi Rómami na Slovensku, sú v každej krajine, kde Rómovia žijú. Zmenu pre státisíce Rómov nedosiahneme, keď budeme hrať na gitare. Toto ma naučil môj otec. Musíme nájsť nádeje, zdroje a spôsoby, postaviť sa nášmu strachu čelom a načúvať minulosti a skúsenostiam našich predkov. Žiadna zmena nepríde bez toho, aby sme sa zorganizovali a cítili sa silní pre tú zmenu. Áno, máme strach z extrémizmu v celej Európe, ale musíme mať aj vieru a nádej. Ale veci sa k lepšiemu samé nezmenia. Nemôžeme len veriť, ale sa aj nenechať ovplyvniť nenávisťou a ostať ticho. Musíme sa postaviť nášmu strachu a povedať, čo chceme. Celý môj život som obetoval jednej myšlienke: aby sme našu komunitu a spoločenstvo dostali na ďalšiu úroveň. Tak, aby sme odovzdali všetky naše schopnosti a prostriedky. Nedať prednosť sebe, ale hlasu našej komunity. Ktorý musí silnieť. Napriek všetkému rastieme, aj počtom, vzdelaním a aj tým, že sa organizujeme tak, ako nikdy v histórii. Pre nás neexistuje zlá budúcnosť. Sme najrýchlejšie rastúcou entitou v Európe. A ide o to, ako sa dokážeme zúčastniť rozhodovania o našom živote. Rastieme aj ako európsky hlas. Využite túto príležitosť aj na Slovensku,“  apeloval zakladateľ medzinárodného hnutia Opre Roma Mensur Haliti.

Iniciatíva  Opre Roma – Rómovia za lepšie Slovensko je teda stále mocnejúcim hlasom slovenských Rómov.

Podľa aktuálneho prieskumu Európskej únie je v marginalizovaných rómskych komunitách v našej krajine až 85% domácností ohrozených chudobou. Okrem toho, že – okrem výnimiek - nemajú prakticky z čoho žiť a nedokážu sa odraziť zo sociálneho dna, ide v segregovaných rómskych komunitách o absenciu základných životných potrieb: jedla, dôstojného bývania, pitnej a aj teplej vody, hygieny, elektrickej energie a tepla.

Cieľom apolitickej iniciatívy Opre Roma – Rómovia za lepšie Slovensko je túto situáciu zmeniť.

Ján Schneider