• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Deklarácia proti hliadkovaniu občianskych združení v osadách

Ako sme informovali, v Toporci sa 3. januára uskutočnilo stretnutie iniciované splnomocnencom vlády pre rómske komunity Ábelom Ravaszom. Na pracovnom stretnutí bola sformulovaná deklarácia, ktorú prinášame v originálnej verzii.  

My, dolu podpísaní starostovia, primátori a aktivisti deklarujeme, že sme proti samovoľnému hliadkovaniu rôznych občianskych združení v našich obciach a mestách. Naše osady nie sú cvičiskom pre neziskové organizácie.

Hlboko odsudzujeme medializované násilné činy v obciach Richnava a Važec, ako aj všetky ďalšie podobné incidenty, nech už boli namierené voči občanom akejkoľvek národnosti. Zároveň však odmietame politizáciu týchto miestnych konfliktov na vytĺkanie politických bodov.

Preto sa zaväzujeme, že:

  1. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili vytváraniu ďalšieho napätia v našich obciach.
  2. Nikdy sme nepozvali, ani v budúcnosti nepozveme  hliadky občianskych združení do našich obcí.
  3. Naopak, v rámci našich možností, posilníme prácu v teréne, zameranú na  prevenciu kumulovania napätia.
  4. V rámci našich možností nedovolíme, aby sa v našich obciach a mestách uskutočnili verejné zhromaždenia, smerujúce k zvyšovaniu napätia.
  5. Iniciujeme posilnenie miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS) a ich prevod do štátneho financovania.

Naším cieľom je pokojné a dobré spolunažívanie v našich obciach a mestách.

Toporec, 3.1.2020

Babitzová Eva, aktivistka

Bari Aladár, starosta obce Radnovce

Bari Bartolomej, zástupca starostu obce Uzovská Panica

Bari Karol, starosta obce Cakov

Gáborová Gabriela, starostka obce Vtáčkovce

Giňa Florián, starosta obce Jarovnice

Hada Stanislav, starosta obce Rankovce

Horváth Viktor, aktivista

Horváth Vladimír, starosta obce Hranovnica

Koky Richard, koordinátor zdravotných osvetárov

Mikeľ Miroslav, starosta obce Ďurďoš

Oračko Jozef, starosta obce Podhorany

Pompa Gustáv, starosta obce Toporec

Popuša Rastislav, starosta obce Ostrovany

Radič Eugen, starosta obce Martinová

Ravasz Ábel, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

Rigó Marek, starosta obce Zlaté Klasy

Szajkó Richard, starosta obce Barca

Šaňa Marcel, starosta mestskej časti Košice - Luník IX

Virág Marek, starosta obce Markušovce

Žiga František, starosta obce Bystrany

Ak chcete deklaráciu podpísať a podporiť tak našu iniciatívu, napíšte nám na splnomocnenecrk@minv.sk

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity