• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Rómski starostovia prebrali iniciatívu a pripravujú deklaráciu

Rómski starostovia prebrali iniciatívu a pripravujú deklaráciu

Ako sme vás už informovali, v piatok 3. januára zvolal splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz do obce Toporec v okrese Kežmarok pracovné stretnutie. Viac než 70 rómskych starostov z celej krajiny, občianskych aktivistov, terénnych pracovníkov a zástupcov štátnej správy sa stretlo, aby sa vyjadrili k udalostiam vo Važci a Richnave z konca minulého roka. K udalostiam samotným a aj k ich zneužívaniu extrémistami a aj politikmi.

 „Musím povedať, že mi prekáža na tejto veci všeličo. Prekáža mi, že sa stali takéto incidenty, ktoré sú absolútne neakceptovateľné, či Važec, alebo Richnava. Prekáža mi, že potom to zneužívali extrémisti, prekáža mi aj to, že sa z toho vytĺka politický kapitál, keď sú ponúknuté nejaké pseudoriešenia. Sú to obce, kam naozaj nikto zo štátnej správy, z politických  strán veľmi nechodí. Teraz pred voľbami ich zrazu našli. V Richnave sme s kolegami niekoľkokrát boli, máme odtiaľ aj veľmi smutné, aj také pozitívnejšie spomienky a je to obec, kde potrebujeme makať, nič iné a teraz to nevyriešime za dva mesiace samozrejme. A to, že tam budeme hliadkovať, to, že tam budeme robiť show pre miestnych obyvateľov, nikomu to nepomôže“ zdôraznil Ábel Ravasz.  

Účastníci pracovného stretnutia budú iniciovať viacero krokov a opatrení, aby si na poľutovaniahodných incidentoch neprihrievali politické polievočky nielen extrémisti, ale ani ostatné politické strany. 

„Pripravíme deklaráciu, kde obce môžu deklarovať, starostovia, primátori keď chcú, že naozaj si neprajú, aby nejaké občianske združenia sa hrali na vojakov a hliadkovali v ich osadách. Nikto ich tam nechce, nenašli sme jedného starostu, ktorý by povedal, že by súhlasil s tým, aby boli v ich obciach a osadách takéto v princípe neziskové organizácie. Nenašli sme ani jedného človeka, ktorý by povedal že áno, do Richnavy ich zavolali, do Janoviec ich zavolali. Toto sa nestalo a nechceme, aby sa ľudia hrali na vojakov a stupňovali napätie,“ zdôraznil Ábel Ravasz.

Na pracovnom stretnutí v Toporci rezonovalo aj to, že treba ešte viac zaktívniť a aj kompetenčne a legislatívne podporiť projekt miestnych občianskych poriadkových služieb. Tie sú dnes aktívne až v 250-ich obciach na celom Slovensku a tvoria ich najmä miestni Rómovia. Aktívne pôsobia práve pri znižovaní napätia v lokalitách s rómskym obyvateľstvom.  Piatočné rokovanie v Toporci, ktoré zvolal splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz nebolo len pracovné a deklaratívne.

„Chcem vyvolať stretnutie s ministerkou Sakovou, veď sme síce obaja na ministerstve vnútra, chcem ju informovať o tom, čo odznelo na tomto stretnutí. Boli aj veľmi konkrétne požiadavky na ňu. Tiež vyvolám stretnutie s pánom policajným prezidentom Lučanským. Opäť tam boli veľmi konkrétne návrhy, napríklad štipendijný program pre mladých Rómov, aby mohli byť v policajnom zbore vo väčšom počte. No a tiež som vyčlenil z mojej dotačnej schémy sumu 50 tisíc eur na projekty, ktoré pomáhajú riešiť situáciu práve v týchto obciach, aby sme vedeli dať trošku finančnú podporu pre veci, ktoré môžu byť zaujímavé,“ uzavrel splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz.  

Ján Schneider

Ján Strkáč