• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Rómski starostovia sa nenechajú vystrašiť a preberajú iniciatívu

Na podnet splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ábela Ravasza sa dnes v Toporci v okrese Kežmarok uskutočnilo dôležité stretnutie. Rómska tlačová agentúra Romata bola pri tom. Viac než 70 rómskych starostov z celej krajiny, občianskych aktivistov, terénnych pracovníkov a zástupcov štátnej správy sa stretlo, aby sa vyjadrili k udalostiam vo Važci a Richnave z konca minulého roka. Účastníci stretnutia budú iniciovať viacero krokov a opatrení, aby si na poľutovaniahodných incidentoch neprihrievali politické polievočky nielen extrémisti, ale ani ostatné politické strany.  

Na stretnutí samozrejme rezonovalo to, že podobné incidenty sú neprijateľné a poľutovaniahodné. Neprijateľné je ale aj ich zneužívanie samozvanými „riešičmi“ takýchto udalostí. Prítomní sa zhodli aj na tom, že si kategoricky neprajú, aby v obciach, v ktorých žijú rómski spoluobčania, hliadkovali domobrany a iné samozvané organizácie. A samozrejme, aby s nešťastných udalostí vyplývajúcich z ľudských zlyhaní, ťažili extrémisti a politické strany. Účastníci stretnutia túto zhodu naformulujú v deklarácii, ktorú budú môcť podpísať všetci starostovia obcí a primátori miest v našej krajine.  

Ďalšou kľúčovou témou pracovného stretnutia v Toporci bolo aj fungovanie MOPSiek, teda miestnych občianskych poriadkových služieb. Dnes sú aktívne až v 250-ich obciach na celom Slovensku a tvoria ich najmä miestni Rómovia. V obciach, kde fungujú, aktívne pôsobia práve pri znižovaní napätia v lokalitách, kde žijú Rómovia. Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že financovanie projektu MOPSiek musí prejsť priamo do štátneho rozpočtu v záujme trvácnosti tohoto osvedčeného a dôležitého projektu. Tiež je nevyhnutné a žiadúce, aby mali MOPSky silnejšie a kompetenčne presnejšie, jasnejšie postavenie, aj na základe skúseností zo zahraničia.

Extrémisti nerešpektujú ani sviatky, a po provokáciách v Richnave a Važci už pochodovali aj v Jánovciach. Nedopustím, aby ľudia na Slovensku žili v strachu, nech už sú z minorít alebo z majority. Považujem za veľmi nešťastné, že sa pred voľbami využívajú a zneužívajú výsostne lokálne konflikty na burcovanie komunitného napätia po celom Slovensku. Posledné, čo potrebujeme je, aby si právo do rúk vzali rôzne občianske združenia, ktoré sa hrajú na hliadky v osadách. Naše obce a naše osady nie sú cvičiská pre neziskové organizácie,“ povedal Ábel Ravasz.

Naopak, musíme pokračovať v systémových opatreniach, akými sú posilnenie spolupráce terénnych služieb, posilnenie MOPS, či rozvoj chudobných lokalít. Iba tak vieme zabezpečiť pokojné spolunažívanie. To však nie je výnimkou, ale pravidlom po celej krajine, napriek tomu, že sa vyzdvihujú najmä negatívne príklady. Pozitívnym príkladom, akým je aj včerajšia statočnosť Rómov z Jasova, ktorí zachraňovali zranených cestujúcich po nehode autobusu,  sa takej pozornosti nedostane,“ zdôraznil po rokovaní Ábel Ravasz.

Dnešné pracovné rokovanie v Toporci nebolo len pracovné a deklaratívne. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ravasz bude závery stretnutia prezentovať aj ministerke vnútra a policajnému prezidentovi. Už zajtra bude publikovaná deklarácia starostov k samozvanému hliadkovaniu v ich obciach.

Z rokovania v Toporci pripravuje Rómska tlačová agentúra Romata videoreportáž.

Ján Schneider, Ján Strkáč