• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila najvyššie štátne vyznamenania

Historicky prvé oceňovanie počas mandátu prezidentky Zuzany Čaputovej je vzdaním úcty výnimočným osobnostiam, ktoré svojou prácou a životom prispeli k rozvoju demokracie a našej vlasti. Medzi ocenenými nechýba ani rómska osobnosť.  

Naša prezidentka udelila najvyššie štátne vyznamenania pri príležitosti 27. výročia vzniku Slovenskej republiky týmto osobnostiam:

PETROVI ZAJACOVI, osobnosti Novembra 1989, literárnemu vedcovi a politikovi  Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

ZUZANE MISTRÍKOVEJ, osobnosti Novembra 1989, študentskej líderke Nežnej revolúcie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

BRANISLAVOVI TVAROŽKOVI, bojovníkovi proti fašistickej a komunistickej totalite Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

ZORE BÚTOROVEJ, jednej z prvých sociologičiek, ktorá sa po páde komunizmu venovala ženám Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.

IGOROVI LUTHEROVI, medzinárodne uznávanému kameramanovi Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kinematografie.

MARTINOVI JANECOVI, členovi protifašistického a protikomunistického odboja Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu. Vyznamenanie prebrala jeho dcéra, pani Katarína Vicianová.

HELENE BARANCOVEJ, dekanke Právnickej fakulty v Trnave Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj právnej vedy.

JÁNOVI CIBUĽOVI, prvému rómskemu lekárovi v Československu, bývalému prezidentovi medzinárodnej rómskej únie, kandidátovi Nobelovej ceny mieru Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o rozvoj v sociálnej oblasti a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Vyznamenanie prebral jeho syn Davide Cibula.

TIBOROVI SOÓSOVI, trénerovi a funkcionárovi v oblasti rýchlostnej kanoistiky Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti športu.

ONDREJOVI DEMÁČKOVI, stredoškolskému učiteľovi informatiky Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti školstva.

MÁRII ŠUSTROVEJ, lekárke Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti pozitívneho zviditeľňovania detí s Downovým syndrómom.

JOZEFOVI PLACHÉMU, jednému z najúspešnejších športovcov Československa Rad Ľudovíta Štúra II. triedy  za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti športu.

SILVII PASTOREKOVEJ, virologičke, uznávanej vedkyni Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti vedy.

PAVLOVI SADLOŇOVI, uznávanému odborníkovi v oblasti vzdelávania Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti školstva.

ANDREJOVI BÁNOVI, fotografovi, reportérovi a publicistovi Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

KLÁRE KUBÍČKOVEJ, historičke architektúry Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

RUDOLFOVI URCOVI, osobnosti animovaného filmu Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti animovaného filmu.

MILADE HORÁKOVEJ, českej právničke a političke, osobnosti protikomunistického odporu Rad bieleho dvojkríža I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o Slovenskú republiku, najmä za rozvoj a ochranu demokracie, ľudských práv a slobôd. Vyznamenanie prebrala Erika Mačáková, členka Klubu Milady Horákovej.

FRANTIŠKOVI MIKLOŠKOVI, disidentovi a politikovi Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

„Všetci, ktorí si ich dnes prevzali, si svoje ocenenie mimo akúkoľvek pochybnosť zaslúžia. Veď ako by sme mohli neoceniť hrdinov, ktorí v najhorších chvíľach našich dejín prejavili svoju statočnosť i odvahu a vzdorovali spoločenskému zlu bez ohľadu na to, akú konkrétnu tvár toto historické zlo malo? Nesmierne si vážim, že mu vzdorovali aj za cenu straty osobnej slobody a perzekúcie svojich blízkych.

Ocenila som aj osobnosti, ktoré pred tridsiatimi rokmi vzali na seba osobné riziko a spoluformovali hnutie, ktoré zmenilo pomery v krajine tak, že demokracia, ľudské práva a slobody tu po štyroch desaťročiach dostali opäť príležitosť na uplatnenie. Zo strany týchto osobností nešlo o jednorazový akt, po ktorom sa navždy odmlčali, ale o začiatok tridsaťročného každodenného úspešného pôsobenia, na ktoré môžeme my všetci byť právom hrdí.

Štafetu od týchto osobností úspešne prevzali ďalší ľudia, ktorí majú zvýšenú citlivosť na to, čo sa v našej spoločnosti deje a iniciatívne do týchto dejov vstupujú. Ľudia, ktorí nečakajú, že niečo „sa“ spraví samo, lebo žijú s naliehavým pocitom, ktorý im hovorí: Kto, ak nie my, kedy, ak nie teraz?“ zdôraznila počas odovzdávania štátnych vyznamenaní prezidentka Zuzana Čaputová.

Zdroj: FB prezidentky Zuzana Čaputovej