• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Ďakujeme! Palikerav!

Je čas bilancovať, aj poďakovať, blíži sa kalendárny koniec roka 2019, podľa nášho letopočtu prevzatého z kresťanstva. Po starom, teda ak rátame „od stvorenia“, stále ešte plynie rok 5780. Bez ohľadu na matematiku, treba sa pozrieť späť, ale aj vysloviť vďaku.

Nejdeme sa chváliť, len sumarizačne zbilancujeme: V odchádzajúcom roku sa nám podarilo v podstate dobrovoľnícky udržať na slovenskom mediálnom trhu značku Romata. V úprimnej viere v perspektívu a nevyhnutnosť pokračovania. Napriek problémom Rómska tlačová agentúra nezanikla. Naopak, podarilo sa nám ju zachrániť a od leta aj „štatutárne“ prevziať. S osobnou zodpovednosťou za pokračovanie tohto jedinečného projektu. Od septembra sa nám postupne darí skvalitňovať obsah a aj „prekopávať“ vizuál nášho portálu. Novým logom sa to určite nekončí. Intenzívne pracujeme na reštarte fungovania našej agentúry. Podarilo sa nám dohodnúť prvé mediálne partnerstvá. A aj osloviť a postupne získavať inštitucionálnych, obsahových, mediálnych a priateľských partnerov našej agentúry. Takých, v ktorých spoločnosti sa nedá cítiť inak, ako dobre.

Nadchádzajúci rok nás čaká zrejme ešte viac práce, ako v roku odchádzajúcom. Pracujeme kontinuálne na ďalšom postupnom rozvoji našej agentúry. Čaká nás ale najmä dennodenná a aj nočná tvorba a editácia obsahu. Ciele sú jasné a vízie nie sú z kategórie vzdušných zámkov. Postupne napredujeme a takto o rok budeme bilancovať určite radostnejšie a so spokojnejším úsmevom.

Srdečná vďaka patrí každej jednej čitateľke a čitateľovi, ktorí navštívili náš portál a začítali sa. Samozrejme všetkým našim partnerom, ktorí sú s nami a v ťažkých časoch nás podržali. Všetkým priateľom, bez ktorých by sme to síce nevzdali, ale bojovalo by sa nám podstatne ťažšie a krvopotnejšie. Ďakujeme všetkým, ktorí nám držia palce. Sme vďační aj našim rodinám, že tento hektický rok s nami vydržali a boli nám oporou a vytvárali potrebné zázemie. Ďakujeme aj sami sebe, každému jednému členovi nášho zatiaľ malého redakčného a garančného tímu. Keby sme napriek všetkému nedržali spolu, nedali by sme to.  

 

Ďakujeme a veľa úspechov v Novom roku!

Palikerav the but bacht andro Nevo berš!

 

Ján Strkáč, štatutár, redaktor

Ján Schneider, šéfredaktor, odborný garant

Patrik Banga, odborný garant

Lukáš Milan, odborný garant