• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Romata odporúča: Publikácia, ktorú treba čítať od autora, ktorého treba poznať

Toto je prvý text nášho nepravidelného seriálu, v ktorom sa budeme venovať relevantným zdrojom informácií o Rómoch. Pretože každý, kto sa venuje menšinovej problematike dlhšie ako rok, vie, čo je za „zaseknutím“ predsudkov a stereotypov majority voči menšinám, ale aj naopak. Okrem iného aj neobjektívnosť informácií a ich zdrojov. V dnešnej povrchnej ére sociálnych sietí a s nimi súvisiacej nekomunikácie, ktorá sa vydáva za cool komunikáciu, je virtuálny priestor zamorený balastom. Objektívne zdroje a informácie treba v tom neporiadku hľadať, tak teda skúsime byť nápomocní.

Od minulého roka je na slovenskom knižnom trhu k dispozícii publikácia Vlada Rafaela nazvaná Rómovia v zajatí politiky. Zatiaľ nie je vypredaná, nájdete ju v každom lepšom kníhkupectve. Toto je, priatelia, iný level, ako live vykrikovania a hádky samozvaných rómskych „odborníkov na všetko“ na facebooku. Toto napísal človek, ktorý vie písať a má roky praxe, skúseností s prácou s Rómami a pre Rómov, ktoré rád odovzdáva ďalej.

Bez glorifikovania, ale ani zbytočného nadľahčovania musíme konštatovať, že autor, ktorý už aktuálne okrem svojich skúseností aj odovzdáva ceny rómskym aktivistom, má exaktný prehľad a má aj čo povedať. Okrem toho aj vie, ako to povedať a napísať. Renomovaný a rešpektovaný rómsky autor, publicista, vysokoškolský pedagóg, školiteľ, expert na vzdelávanie rómskych detí a aktivista si ani v tomto dielku nebral servítky. Kriticky, trefne a naliehavo zhodnotil, čo všetko sa v „riešení rómskeho problému“ na Slovensku za poslednú dekádu nepodarilo. A keďže je to človek, ktorý veľa vie, dokáže nielen kritizovať, ale aj ponúkať riešenia a východiská. Tu musíme súhlasiť s jedným z kolegov recenzentov: čím viac sa o navrhnutých východiskách dozvie, tým máme väčšiu šancu, že sa dočkáme aj potrebnej zmeny. Kniha Rómovia v zajatí politiky nesmie chýbať v knižnici nikoho, kto sa chce seriózne zaoberať aktuálnou rómskou problematikou. A mal by si ju prečítať každý, kto si trúfa vyjadrovať sa k tejto problematike. A samozrejme všetci, ktorí chcú mať jasno a hľadali relevantný zdroj objektívnych informácií.

Vlado Rafael absolvoval doktorandské štúdium pedagogiky v Ústave humanitných štúdií Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením nestora slovenskej pedagogiky profesora Mirona Zelinu. Pôsobil 7 rokov v Nadácii otvorenej spoločnosti v Bratislave ako odborný konzultant pre oblasť vzdelávania. Je autorom a editorom viacerých kľúčových štúdií a výskumných prác, ktoré sa venujú problémom vzdelávacej politiky a vzdelávaniu rómskych detí. Spoločenské postavenie Rómov na Slovensku po roku 1989 zachytáva aj vo svojich dokumentárnych filmoch: Rómovia 25 rokov po… a Tvoj čas. Prednášal v Ústave romologických štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ústave sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V máji 2016 mu bola udelená cena Amerického veľvyslanectva na Slovensku za ochranu ľudských práv Human Rights Defender Award. V roku 2012 založil a dodnes vedie vzdelávaciu organizáciu eduRoma, s hlavným cieľom: presadzovať prístup rómskych detí ku kvalitnému vzdelávaniu a podporovať ich školskú úspešnosť.

Rómska tlačová agentúra Romata pripravuje exkluzívny rozhovor s Vladom Rafaelom, ktorý si budete môcť prečítať v januári.

Ján Schneider

Zdroj foto: eduroma.sk